Aktuelt

 • Korona tider.

  14. mars 2020

  Nå som vi er utsatt for en pandemi som er forårsaket av Korona viruset, vil vi minne om lista over legevakt telefoner dere kan ringe.

  Disse telefonnumrene er generelle, og gjelder alle behov for legehjelp.

   

  Inntil videre er også kaffemøtet hver onsdag på meieriet avlyst.

 • Medlemsmøte 27.02 2020.

  14. mars 2020

  Møte ble avholdt på vanlig sted, Fritidsmessa Ørland Flystasjon. Oppmøtet på disse møtene er meget stabilt. Ca. 20 stk av 119 medlemer. Det er beklagelig at oppmøtet er så lavt da vi har 119 medlemer. Mange medlemer klager over info flyten ut fra styret, For å få informasjon må medlemene møte på møtene, portoprisene i Norge, tilsier ikke at vi har råd til å sende massepost ut til medlemene. På denne hjemesiden vil møtene kungjøres fortløpende. Kom og få de informasjonene der trenger, samt kom med innspill som eldrerådet kan behandle.

 • Årsmøte 2020

  13. februar 2020

  Årsmøtet ble avholdt torsdag 12. mars kl 13.00 i Mediasenteret, Ørland Flystasjon. Referat og oversikt over det nye styret vil komme når dette er klart.

 • Bussturen til Nord Møre 9. og 10. oktober

  30. oktober 2019

  En stor opplevelse for alle som deltok.

 • Framtidsfulmakt

  13. juni 2018

  Framtidsfullmakt  var et interessant tema som kom opp under medlemsmøtet 31.05.2018