STØRST I STATEN - TETT PÅ FORSVARET - KAN PENSJON

Akershus festning_jul.jpg

Forbundskontoret ønsker alle et Godt Nytt År

Bli medlem
Kontingent kr 250,- for hovedmedlem og kr 125,- for husstandsmedlem
+ evt lokal kontingent

Aktuelt