STØRST I STATEN - TETT PÅ FORSVARET - KAN PENSJON

Jakt 2018 (5).JPG

Høstens vervekampanje er i gang. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

Bli medlem
Kr 50,- i kontingent fra 1. oktober og ut året
+ evt lokal kontingent

Aktuelt

 • Forbundsstyret gratulerer alle med dagen!

  01. oktober 2021

  I dag er det den internasjonale eldredagen og temaet er «Digital rettferdighet for alle». Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

 • FSFs landsmøte 2021

  18. juni 2021

  Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Hamar 14. – 16. juni.

 • Trygdeoppgjøret 2021 – Oppgang i kjøpekraft for pensjonistene

  20. mai 2021

  FSF er fornøyd med at løpende pensjoner i folketrygden for 2021 justeres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Dette er i henhold til tidligere krav til trygdeoppgjør og i henhold til Stortingets vedtak av 16. februar i år.