STØRST I STATEN - TETT PÅ FORSVARET - KAN PENSJON

Akershus festning_vinter_blå_himmel.jpg

Forsvarets Seniorforbund iverksetter en ny vervekampanje i perioden 1 februar til 30 april 2021. Det trekkes 5 premier a kr 1.000,- blandt ververne.

Bli medlem
Kr 250,- i årskontingent
+ lokal kontingent

Aktuelt