Bli medlem

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 38 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 5900. Forbundet har ca 90 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Kontingent for medlemskap mvf 1 januar 2020 er  Kr 250,- pr år, + eventuell lokal kontingent.

Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til noen avdeling kan bli direktemedlemmer i Forbundet. Dette koster kr 300,- pr år.

 

 • Medlemsblad

  Forsvarets seniorforbunds medlemsblad, Medlemskontakt, kommer ut fire ganger i året.

 • Medlemsfordeler

  FSF har i dag 8 rabattavtaler med leverandører om forskjellige tjenester.

 • Innmeldingsskjema

  Jeg vil bli medlem i Forsvarets seniorforbund

 • Vervepremier

  Ved å verve medlemmer til Forsvarets seniorforbund kan du velge vervepremier fra oversikten som er vist i vedlegget nedenfor.