Bli medlem

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 37 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 5500. Forbundet har ca 130 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Kontingent for medlemskap mvf 1 januar 2021 er  Kr 250,- pr år, + eventuell lokal kontingent.

Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til noen avdeling kan bli direktemedlemmer i Forbundet. Dette koster kr 300,- pr år. 

Ny vervekampanje iverksettes i perioden 1 februar til 31 mai. Blandt ververne vil det bli trukket ut 5 vinnere som hver får et gavekort på kr 1.000,-. Trekningen vil foregå på vårt Landsmøte på Hamar 14-16 juni.