Bli medlem

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 37 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 5500. Forbundet har ca 130 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Kontingent for medlemskap mvf 1. januar 2021 er  Kr 250,- pr år, + eventuell lokal kontingent.

Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til noen avdeling kan bli direktemedlemmer i Forbundet. Dette koster kr 300,- pr år. 

Vinteren og vårens vervekampanje er nettopp avsluttet. Vinnere av vervepremiene er: 
- Tore Molstad FSF Øvre Romerike
- Per Anders Volden FSF Drammen
- Steinar Hojem FSF Rogaland
- Ole Fredrik Borgen FSF Øvre Romerike
- Einar Brusveen FSF Lillehammer.
Forbundskontoret gratulerer vinnerne! Gavekortene blir delt ut av avdelingene eller tilsendt vinnerne.