Bli medlem

 

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss. 
Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 37 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 5500. Forbundet har ca 130 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Kontingent for medlemskap er kr 250,- for hovedmedlem og kr 125,- for husstandsmedlem + eventuell lokal kontingent.

Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til noen avdeling kan bli direktemedlemmer i Forbundet. Kontingent for medlemskap er kr 300,-