Bli medlem

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 38 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 6000. Forbundet har ca 100 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Vervekampanje.  Ikke vent - meld deg inn idag!

Blir du medlem i perioden 1 september til 31 desember 2019 vil du være med i trekningen av et gavekort på kr 3.000.-. Trekning vil skje i januar 2020. Dersom du er en ivrig verver vil du i perioden 1 oktober - 31 desember få 2 poeng for hvert medlem du verver. Se forøvrig våre vervepremier.

 

 • Medlemsblad

  Forsvarets seniorforbunds medlemsblad, Medlemskontakt, kommer ut fire ganger i året.

 • Medlemsfordeler

  FSF har i dag 9 rabattavtaler med leverandører om forskjellige tjenester.

 • Innmeldingsskjema

  Jeg vil bli medlem i Forsvarets seniorforbund

 • Vervepremier

  Ved å verve medlemmer til Forsvarets seniorforbund kan du velge vervepremier fra oversikten som er vist i vedlegget nedenfor.