Bli medlem

Ny vervekampanje iverksettes for perioden 1. september til 30. november 2021. Vervepremiene vil være et gavekort på kr 1.000,- til 5 ververe. Premiene vil bli trukket før jul. 

 

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss. 
Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 37 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 5500. Forbundet har ca 130 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Kontingent for medlemskap fra 1. oktober og ut året er kr 50,- + eventuell lokal kontingent.

Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til noen avdeling kan bli direktemedlemmer i Forbundet. Fra 1. oktober og ut året koster medlemskapet kr 50,-.