Bli medlem

Forsvarets seniorforbund er en partipolitisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon og vi er forsvareren og møteplassen for deg som senior fra Forsvaret og forsvarsinteresserte seniorer.

Vi er en sentral samfunnsaktør som påvirker myndighetene i eldrepolitikk og pensjonsspørsmål.

Våre medlemmer er sivile og militære seniorer, samt deres livsledsagere og etterlatte.

Dette får du som medlem hos oss:

  • Du nyter godt av vår påvirkning av myndighetene og som forsvarer av dine rettigheter.
  • Du nyter godt av våre kontakter i SPK, og oppdatert informasjon om pensjonsspørsmål.
  • Du nyter godt av vår fagkompetanse, og kan få individuell veiledning i forhold til alders- og tjenestepensjon, fremtidsfullmakt, etterlattepensjon etc.
  • Du får vårt medlemsblad fire ganger i året – og medlemsfordeler fra flere leverandører. 
  • Du blir medlem av en avdeling – og tar del i fellesskapet og sosialt samvær.
  • Du blir del av den største seniororganisasjon i staten – og bidrar til felles styrke.

IKKE VENT – MELD DEG INN I DAG!

Innmeldingsskjema | Forsvarets seniorforbund

Kontingenten er kr. 250,- for hovedmedlem og kr. 125,- for husstandsmedlem pr år. Eventuell lokal kontingent kommer i tillegg. Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til en avdeling kan være direktemedlemmer i forbundet. Dette koster kr. 300,- pr år og kr. 150,- for husstandsmedlem.

Fra 1. oktober og ut året er kontingenten kr. 50,- for alle medlemmer.

Les mer om oss på www.fsforb.no

 

200508_HAHA_4866.png