Bli medlem

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 38 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 5600. Forbundet har ca 85 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

Kontingen for medlemskap mvf 1 oktober 2020 til 31 dember 2020 er Kr 50,-.

Kontingent for medlemskap mvf 1 januar 2021 er  Kr 250,- pr år, + eventuell lokal kontingent.

Medlemmer som ikke ønsker tilknytning til noen avdeling kan bli direktemedlemmer i Forbundet. Dette koster kr 300,- pr år. Kontingenten her er også kun kr 50,- dersom du melder seg inn i perioden 1/10-31/12-20.