Årsmøte FSF avd. Ørland 2023

Årssmøtet ble avholdt 14. mars 2023 i Kultursenteret Ørland Kommune.

Ingen spesielle saker var kommet inn så vanlige årsmøtesaker ble behandlet. 

Årsberetningen 2022 ble gjenomgått og godkjent.

Nytt styre ble valgt. Det nye styret finner dere under fanen "Verv"

IMG_1994.JPG