Kontakt oss

FSF Forbundskontor

Jan Erik Thoresen
Leder - FSF
jet@fsforb.no
48897060
23093356
Per Anders Volden
Nestleder - FSF
pavo@fsforb.no
48358035
23093919
Iren Isfeldt
Sekretariatsleder - FSF
iren@fsforb.no
92603257
23093233
Halvor Gunnar Døhlen
Virksomhetskontr - FSF
halvor@fsforb.no
40887284
23093233
Knut Nordbø
Info- og kommunikasjon - FSF
knut@fsforb.no
90478597
23093262
 

Kan jeg bli medlem?

FSF tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell
i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte. Videre kan opptas som fullverdige medlemmer personer som er positive til og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.

Det enkelte medlemskap er tilsluttet FSF sentralt, men fordeles til den avdelingen vedkommende medlem ønsker å tilhøre.

For medlemmer uten ønske om lokal tilknytning, administreres disse av forbundskontoret.

 

 

Kontakt oss

926 03 257

Besøk oss

Akershus festning, Bygning 65 - 3.etg

Postadresse

Forsvarets seniorforbund
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

Send oss tilbakemelding

* Fornavn
* Etternavn
Telefon
* Melding