Statutter for medlemsskap i FSF Ørland.

 Basisvedtektene for medlemsskap i Forsvarets seniorforbund ble endret på årsmøte 15. juni 2021. De vesentligste forandringene er at utenforstående, personell uten tidligere tilknyttnig til forsvaret, kan søke medlemsskapi FSF.

Sikkerhets situasjonen ved Ørland flystasjon etter innfasing av F-35 har ført til at vedtektene for medlemsskap i FSF avd. Ørland måtte tilpasses de nye Basisvedtektene for FSF sentralt.

Forandringene finner vi paragrefene 1. 2. 3. 4. og 5. i Basisvedtektene. 

Referat fra ekstraordinært årsmøte FSF avd. Ørland ligger vedlagt. Samt Basisvedtektene for FSF sentralt.

Dokumenter

IMG_0576.JPG