Aktuelle saker

 • Forsvarets seniorforbunds lederkonferanse på Thon Hotell Linne i Oslo ble meget vellykket

  23. september 2020

  Statssekretær Frøydis Høyem fra Helse- og omsorgsdepartementet, sjef forsvarsstab viseadmiral Elisabeth Natvig, kåsør Per Anders Nordengen og Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var gjester som var til stede og bidro med meget gode foredrag, samt tanker om det å være senior i vårt samfunn.

 • Leder Jan Erik Thoresen ønsker velkommen til FSF lederkonferanse på Linne Hotell 21-22 september 2020

  16. september 2020

  Et veldig spennende program, med gode foredragsholdere venter deltakerne. Hovedfokus på konferansen er "Ivaretakelse av seniorer i samfunnet".

  Program og saksliste følger vedlagt.

 • Trygdeoppgjøret 2020 - Nedgang i kjøpekraft for pensjonistene

  02. september 2020

  Forsvarets seniorforbund er meget skuffet over Regjeringens gjennomføring av årets trygdeoppgjør. Nok en gang ble våre krav avvist. Dette er det sjette året på rad uten positiv vekst for pensjonistene. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen poengterte at Regjeringen vil avvente pensjonskommisjonens evaluering av pensjonsreformen i 2022 før de treffer evt tiltak. Dette er FSF sterkt uenig i.   

 • Trygdedrøftinger 2020 - FSF sine krav

  01. september 2020

  FSF krever at underregulering av alderspensjoner fjernes. Subsidiært at den gjennomføres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens operasjonalisering om et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødvendig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen. Dersom Regjeringen står fast på denne modellen, henstiller FSF Regjeringen om å supplere modellen med en sikringsmekanisme som vil motvirke særlig lav regulering.

  Forsvarets seniorforbund forventer at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.

 • Forbundskontoret informerer

  21. august 2020

  Forbundskontoret forsøker å gi våre medlemmer månedlige oppdateringer på aktuelle saker ved kontoret. I disse koronatider mener vi det er enda viktigere å forsøke å være aktive på diverse medier, som hjemmeside og facebook.

  Vi velger derfor å legge ut Forbundskontoret informerer på vår hjemmeside, i tillegg til at vi sender disse ut på mail.

 • Forbundskontoret ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer

  25. juni 2020

  Forbundskontoret tar sommerferie fra 26. juni til 10. august 2020. Du kan likevel få kontakt/svar på dine e-mailhenvendelser.

 • Henrik Øwre Lambine hedres på sin 100 årsdag

  25. mai 2020

  Vi gratulerer med dagen og takker for innsatsen i foreningen.

 • Gratulerer med dagen - 17. Mai

  15. mai 2020

  Ifm 17. Mai legger forbundskontoret ut sin informasjon nr 5/2020.

 • Generalmajor Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef

  12. mai 2020

  Sjefen for Hæren, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, ble i statsråd i dag utnevnt til forsvarssjef fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Forsvarets seniorforbund gratulerer med utnevnelsen.

 • Frigjørings- og veterandagen 8. mai

  07. mai 2020

  8. mai er det 75 år siden slutten på andre verdenskrig. Frigjøringsdagen i 1945 er en av de store merkedagene i norsk historie.

 • Forbundskontoret informerer nr. 4/2020 april-mai 2020

  28. april 2020

  Alle på Forbundskontoret har fortsatt hjemmekontor, og vi er bare sporadisk innom kontoret. Vi er operative og tilgjengelige både på mail og telefon. I info nr 4/2020 kan du blant annet lese mer om status på vårt medlemsblad nr 1 og 2/2020, smittestoppappen, fysisk aktivitet, medlemskontingent og vervekampanjen.

 • Forbundskontorets Påskeinfo

  03. april 2020

  Forbundskontoret sender ut en ny informasjonsfolder ifm påsken. Her informerer vi bl annet om årsaken til at Medlemskontakt blir publisert på nett, før bladet blir sendt ut i posten til den enkelte.

 • Koronaviruset og informasjon fra Statens pensjonskasse og NAV - oppdatering per 30. mars

  23. mars 2020

  Informasjon fra SPK omhandler boliglån og renten, permitteringer og permisjon samt yrkesskadeforsikring. Informasjonen fra NAV sier noe om pensjonister som blir bedt om å jobbe ekstra, alderspensjon og leveattester 2020.

 • Koronaviruset får konsekvenser for FSF

  13. mars 2020

  Forbundskontoret har tatt statsministerens råd til følge, og har nå hjemmekontor, for å unngå offentlig transport. Vi kan alle nås på mail og mobil, og er i fullt arbeid hele uken.

 • Forsvarets seniorforbunds kommentar ifm brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

  13. februar 2020

  Forsvarets seniorforbund er bekymret for at det ble brudd i forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Særaldersgrensen er den siste og viktige brikken som må på plass i pensjonsreformen og FSF oppfordrer partene til å sette seg ved forhandlingsbordet igjen og finne gode løsninger.

 • Møte FSF Ingeniørvåpnet

  09. januar 2020

  Jan Erik Thoresen, leder FSF, besøkte FSF Ingeniørvåpnet 8/1 på Hallingmessa på Helgelandsmoen.

 • Statsbudsjettet 2021 - Våre krav

  13. desember 2019

  Leder Jan Erik Thoresen og nestleder Per Anders Volden deltok 12. desember i møte med Regjeringen om statsbudsjettet for 2021. FSF sine krav ble presentert for statsråd Anniken Hauglie fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

 • Forbundsstyremøte nr 6/2019 ble gjennomført i Oslo 18-19 november 2019

  21. november 2019

  Forbundsstyremøte nr 6/2019 ble gjennomført i forbundskontorets lokaler på Akershus festning 18 til 19 november.

 • Er prosjektarbeid i Forsvarsdepartementet noe for deg?

  15. november 2019
 • Veterankalenderen 2020

  25. oktober 2019

  Veterankalenderen 2020 er nå i salg for kr 250,- og er en Frigjørings & Jubileumsutgave som er dedikert alle dem som kjempet for Norges frihet.

 • Bestemmelser for samarbeid og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger

  24. oktober 2019

  Nye bestemmelser gjelder fra 1 november 2019.

 • Hva skjer med tjenestepensjonen når du jobber lenger enn til 67 år?

  24. oktober 2019

  Artikkel av Tone Westgaard, pensjonist og tidligere seniorrådgiver i SPK

  Bakgrunn
  Det har siden tidlig i sommer vært flere artikler i Aftenposten som har omhandlet tap av tjenestepensjon ved å jobbe lenger enn til 67 år. Det hele startet 18. juni med en artikkel av Unni Bjelland, med tittelen «Hvor ble det av min tjenestepensjon?»

 • Vervekampanje!

  01. oktober 2019

  Ikke vent - meld deg inn i dag!

  Melder du deg inn i perioden 1. september til og med 31. desember 2019 deltar du i trekningen om et gavekort på kr 3.000. Fom 1. oktober og ut året er kontingenten på kr 50,- + evt lokal kontingent.
  Dersom du er en ivrig verver vil du i perioden 1. oktober til 31. desember få 2 poeng for hvert medlem du verver.
   
 • Trygdeoppgjøret 2019

  22. mai 2019

  Regjeringen avviser igjen pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

 • Trygdedrøftinger 2019 - FSF sine krav

  21. mai 2019

  Per Anders Volden, fungerende leder FSF, deltok i det første drøftingsmøte med Regjeringen mandag 20. mai som gjelder trygdeoppgjøret for 2019. FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir gjennomført tirsdag 21. mai hvor også resultatet av drøftingene vil bli presentert.

 • FSFs landsmøte 2019

  09. mai 2019

  Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Gjøvik 6. – 8. mai

 • Statsbudsjettet 2020

  02. april 2019

  Forbundskontoret var mandag 1. april i det andre møte med Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2020.

 • Landsstyremøte nr 2/2019

  19. mars 2019

  Landsstyremøte nr 2/2019 ble gjennomført i FSF sine lokaler på Akershus festning. Det har vært et godt og konstruktivt møte, med mange og gode diskusjoner.

 • Hva skjer med særalderspensjon fremover?

  13. mars 2019

  Du har kanskje fått med deg diskusjonen om særaldersgrensene i offentlig sektor. Den 14. februar kom Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) med forslag til midlertidige pensjonsregler for de med særaldersgrenser. Hva foreslår regjeringen?Den 14. februar kom Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) med forslag til midlertidige pensjonsregler for de med særaldersgrenser. Hva foreslår regjeringen?14. februar i år kom Arbeids- og sosialdepartementet med forslag til midlertidige pensjonsregler for de med særaldersgrenser.

 • Statsbudsjettet 2020 - FSF sine krav

  10. desember 2018

  Leder Geir Anda og nestleder Per Anders Volden deltok i møte med Regjeringen mandag 10. desember 2018 vedrørende statsbudsjettet for 2020. Våre krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved statsråd Anniken Hauglie og statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo.

 • Rettelse til artikkel i Medlemskontakt nr 3/2018

  06. november 2018

  Vi beklager at det på side 26 i Medlemskontakt nr 3/2018, under «Nytt fra forbundskontoret», er satt inn feil artikkel om tannhelsetjeneste for eldre.

 • Oppdatert fordelsavtale med CityMaid Hjemmeservice

  22. oktober 2018
 • Landsstyremøte nr 3/2018

  25. september 2018

  Landstyremøte nr 3/2018 ble gjennomført på Akershus festning 24. - 25. september. 

 • Oppdatert fordelsavtale med DekkTeam

  04. september 2018
 • Informasjon fra Forbundskontoret

  24. august 2018

  Sommeren er på hell og Forbundskontoret er godt i gang med siste halvår 2018. 

 • Trygdeoppgjøret 2018 - Resultat

  24. mai 2018

  Regjeringen avviser nok en gang pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

 • Trygdedrøftinger 2018 - FSF sine krav

  22. mai 2018

  Nestleder Per Anders Volden deltok i det første drøftingsmøte med Regjeringen tirsdag 22. mai  vedrørende trygdeoppgjøret for 2018. FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir gjennomført torsdag 24. mai hvor også resultatet av drøftingene vil bli presentert. 

 • Statsbudsjettet 2019

  12. april 2018

  Forbundskontoret var tirsdag 10. april i det andre møte med Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2019.

 • Landsstyremøte nr 1/2018 - Akershus festning 12. – 13. mars

  14. mars 2018

  Årets første landsstyremøte i FSF ble gjennomført på Akershus festning.

 • Møte med eldre- og folkehelseministeren

  09. mars 2018

  Forsvarets seniorforbund hadde et meget godt møte med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen torsdag 8. mars.

 • Hilsen fra leder Forsvarets seniorforbund!

  13. februar 2018


  15. februar 2018 er det 35 år siden Forsvarets pensjonistforening ble stiftet sentralt.

 • Gratulerer Norge med egen eldre- og folkehelseminister !

  17. januar 2018

  Forsvarets seniorforbund gratulerer Åse Michaelsen som Norges første eldre- og folkehelseminister.

 • Vinner av FSFs vervepremie

  17. januar 2018
 • Statsbudsjettet 2019 - FSF sine krav

  15. desember 2017

  Leder Geir Anda og nestleder Per Anders Volden deltok i drøftingsmøte med Regjeringen torsdag 14. desember 2017 vedrørende statsbudsjettet for 2019. Våre krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie.

 • Gamle krigere – best når det gjelder

  09. november 2017
 • Fortsatt yrkesdiskriminering av seniorer

  24. oktober 2017
 • Seniorer som politisk maktfaktor

  17. oktober 2017

  Stortinget som ble valgt for perioden 2017-2021 har hele 21 representanter som er over 60 år ved inngangen til perioden. Det er antagelig rekord. Riktignok er kun 4 over 65 år, mens det er hele 8 under 30.

 • Statsbudsjettet 2018

  13. oktober 2017
 • Nye ordninger for pensjonssparing og høyere minstefradrag fra 1.november!

  04. oktober 2017
 • Eldrepolitisk dokument

  07. september 2017

  På FSFs Landsmøte 2017 ble det eldrepolitiske dokumentet lagt frem og enstemmig vedtatt.

 • APs pensjonsløfte

  29. juni 2017

  Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene. 

 • Regjeringen avviser pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

  16. mai 2017

  Forsvarets seniorforbund er skuffet over politikernes holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner.

 • FSFs landsmøte 2017

  16. mai 2017

  Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Gjøvik 8-10 mai.

 • Din siste samboer kan bli en robot ?

  27. februar 2017

  Er du blant dem som liker tekologi, som trives med programmering og briljerer foran datamaskinen? Da har du store gleder i vente. Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2020. Da vil selv ikke det rike Norge ha råd eller praktisk mulighet til å tilby tilstrekkelig kompetent personell til å dekke våre behov. Velferdsteknologi overtar.

 • Godtroende seniorer, penger og lureri

  17. februar 2017

  Gammel og vis, heter det. I mange tilfelle er det riktig, erfaring og refleksjon kan i mange situasjoner gjøre at vi treffer kloke avgjørelser. Som seniorer har vi gjort alle feilene og kommer ikke til å gjenta dem. Unntaket er evnen til å treffe gode økonomiske avgjørelser, i hvert fall i følge The Economist (februar 2017). Det kjente engelske finanstidsskriftet viser til amerikansk og britisk forskning som tyder på at en persons evner til å treffe gode finansielle beslutninger når sitt høydepunkt når man er midt i femtiårene, for siden å gå inn i en nedadgående kurve. Her har man sannsynligvis ikke regnet med det amerikanske finansgeniet Warren Buffet (86) eller vår egen Olaf Thon (94), ingen av dem synes nevneverdig berørt. Men hva med oss andre?

 • Hvordan skal seniorene bo ?

  10. februar 2017

  Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når de trekker på årene? Diskusjonen har pågått lenge, og meningene er delte. Hva som er sikkert er at trivelige bomiljøer bidrar til å holde oss aktive lenger og utsette alderdommens sykdomsfase med flere år.  Dessuten er isolasjon en trussel for de fleste seniorer.

 • Hva med fremtidens pensjoner?

  31. januar 2017

  Å bekymre seg om fremtiden er et menneskelig trekk. Merkelig nok gjelder det ett unntak, få bekymrer seg om hva slags kjøpekraft de kommer til å få når de en gang trer inn i pensjonistenes rekker. De fleste blåser av spørsmålet: ”Tyve-tredve år frem er lang tid, tingene ordner seg nok. Verden går fremover, vi kommer til å leve som (gamle) grever! ”

 • Ny offentlig tjenestepensjon - hva kan vi vente?

  26. januar 2017

  Staten har utredet nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor som er født i 1954 og senere.  Målet er at de offentlige tjenestepensjonene skal bli likere de private for å skape større mobilitet mellom privat og offentlig ansettelse - og for å spare det offentlige for utgifter.

 • Pensjonistene taper kjøpekraft

  19. januar 2017

  Pensjonistene føler nå konsekvensene av pensjonsforliket der det smerter mest, i egen lommebok.

 • Pensjonsreformen - offentlig tjenestepensjon. Utfordringer

  03. januar 2017

  Av  Karl O Bogevold.  
  Nestleder Forsvarets seniorforbund

   

 • Les, pensjonsrelaterte artikler fra Statens pensjonskasse

  15. november 2016

  Her finner du en link til et utvalg av diverse artikler fra SPK, mm., relatert til pensjonsforhold , som er hentet fra FSFs medlemblad Medlemskontakt. 2013-16

   

 • Aldersgrensene må bort

  07. juni 2016

  Første juli markerer overgangen fra 67 til 70 år som laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense i Norge. Dette følger av nye regler i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015. Vi lever lenger og er friskere. For å bevare kompetanse i bedrifter og organisasjoner - og som samfunn og individer finansiere gode pensjoner, må vi også arbeide lenger. Etter Forsvarets seniorforbunds mening bør det også gjelde for staten, herunder Forsvaret.

 • Overnatting i forsvarets etablissementer og hoteller

  27. april 2016

  Her er det mulig å overnatte for pensjonerte forsvarsansatte når det er ledig kapasitet

 • Tidligere befal kan ha rett til pensjon

  27. oktober 2015

  Etter en rettskraftig dom søker nå Statens pensjonskasse midlertidig ansatt befal fra femtitallet som kan ha opparbeidet seg pensjon.  

 • Pensjonsopptjening ved tjeneste i utlandet før 2009?

  27. januar 2016

  Du bør sjekke din pensjonsopptjening i folketrygden dersom du har gjort tjeneste i utlandet før 2009

Aktivitetskalender