Om oss

 • Medlemsfordeler FSFØR oppdatert desember 2023

 • Om avdelingen

  Avdelingen har idag ca. 300 medlemmer med bakgrunn fra Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner og personer som på en positiv måte støtter opp rundt forsvarets posisjon i samfunnet.   

 • Historikk

  Avdelingen ble stiftet på Trandum 19. februar 1982 under navnet Trandum Pensjonistforening, og er blant de eldste foreninger tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF).

   

 • Naboavdelinger

  Avdeling Øvre Romerike inngår i Forsvarets seniorforbund region 5 (Akershus og Buskerud). Vi samarbeider på flere plan med 6 andre avdelinger i regionen.

 • FSFs regioninndeling

  FSFs avdelinger er geografisk knyttet til 8 regioner. Regionene er sammenstilt av et eller flere fylker.

 • Lenker

  På denne siden vil du finne lenker til organisasjoner, foreninger og offentlige etater som vi tror kan være nyttig. 

 • Nyhetsbrev

 • Medlemsfordeler - Sentralt og lokalt forhandlet

  Her finner du både de sentralt framforhandlede og våre lokalt framforhandlede rabattavtaler, samt et dokument beregnet på utskrift i A5 som hefte.

 • Kommunenes eldreråd

  Alle kommunene og fylkeskommunene er i henhold til kommuneloven fra 2019 pliktig å ha et eldreråd. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

 • For de sangglade

  Trenger du en sangtekst til et hyggelig lag?

  Hvorfor ikke sjekke ut vårt sanghefte med med noe for en hver smak!