Om avdelingen

Avdelingen har idag ca. 300 medlemmer med bakgrunn fra Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner og personer som på en positiv måte støtter opp rundt forsvarets posisjon i samfunnet.   

Medlemsmassen er ganske jevnt fordelt mellom sivile og offiserer. De fleste ektefeller/samboere har også valgt å bli medlemmer av avdelingen, noe som har medført at vi har en  svært jevn kjønnsfordeling.

Formålet for avdelingen er, i henhold til vedtektene, å ivareta medlemmenes interesser knyttet til levekår. Sammen med forbundet og andre, vil avdelingen bidra i alle relevante saksområder som berører medlemmenes økonomiske og sosiale interesser. Vi vil også medvirke til å styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

En viktig del av avdelingens virksomhet er å tilrettelegge interessante, nyttige og relevante medlemsaktiviteter hvor sosial omgang, vennskap og omsorg for hverandre prioriteres. For å kunne gjennomføre det på beste måte er det opprettet komiteer.

Vi holder våre månedlige medlemsmøter og festlige arrangementer som Julebord, Årsfest, Sommerfest osv. hos våre verter FKL Sessvollmoen. I tillegg utgir vi et lokalt medlemsblad "Nyhetsbrev" som distribueres til medlemmer før hvert møte og ved behov.

FSF-Øvre Romerike har tatt mål av seg til å bli så attraktiv at seniorer står i kø for å bli medlemmer. Våre aktiviteter legger opp til å ha det moro og sosialt godt sammen, samt det å være en aktiv pådriver når det gjelder eldreråd/eldrepolitikk kommunalt og fylkeskommunalt. Vi er i dag representert i eldrerådene både i Eidsvoll- og Ullensaker kommune.

Se også våre medlemsfordeler

Spørsmål kan rettes til Harald på tlf. 416 99 745 eller på epost: oevreromerike@fsforb.no

Her er noen bilder fra noen av våre aktiviteter. Pek og klikk på bildet for større format.