Historikk

Avdelingen ble stiftet på Trandum 19. februar 1982 under navnet Trandum Pensjonistforening, og er blant de eldste foreninger tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF).

 

I jubileumsåret 2007 ble det vedtatt å endre foreningens navn til et som harmonerte bedre med foreningens geografiske område. Den 8. juni 2011 vedtok landsmøtet i Forsvarets Pensjonistforbund å endre forbundets navn til Forsvarets seniorforbund (FSF). Fra samme dato skiftet vår forening navn til Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike (FSF-Øvre Romerike).

Grunnet gjentatte spørsmål om vår opprinnelse, har vi besluttet å legge ut heftet som ble utarbeidet i forbindelse med foreningens 25-årsjubileum i 2007. (Se foreningens logo nedenfor.) Heftet inneholder bl.a. en fortegnelse over samtlige styremedlemmer i perioden.

Til foreningens 30-årsjubileum er historien oppdatert, med bl.a. listen over styremedlemmer i perioden fra 2007 til 2012.

Til foreningens 35-årsjubileum er historien komplettert, med bl.a. listen over æres- og styremedlemmer fram til 2017.

Heftet som er utarbeidet ved avdelingens 40-årsjubileum, inneholder et sammendrag av aktivitetene gjennom hele perioden. Lederne fra 2007 til d.d. (3 i alt) har skrevet hvert sitt innlegg om egen periode. (Det starter med dagens virksomhet og går bakover i tid til 1982.)

Men først, hilsener fra vår vertsavdeling v/ Sjef FKL og fra leder for FSF.  OBS: Inkludert i dette heftet finner du også jubileumsheftet fra foreningens 25 første år, samt heftet som ble utarbeidet i forbindelse med 30 års jubileet.

 

Dokumenter