Historikk

Avdelingen ble stiftet på Trandum 19. februar 1982 under navnet Trandum Pensjonistforening, og er blant de eldste foreninger tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF).

 

I jubileumsåret 2007 ble det vedtatt å endre foreningens navn til et som harmonerte bedre med foreningens geografiske område. Den 8. juni 2011 vedtok landsmøtet i Forsvarets Pensjonistforbund å endre forbundets navn til Forsvarets seniorforbund (FSF). Fra samme dato skiftet vår forening navn til Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike (FSF-Øvre Romerike).

Grunnet gjentatte spørsmål om vår opprinnelse, har vi besluttet å legge ut heftet som ble utarbeidet i forbindelse med foreningens 25-årsjubileum i 2007. (Se foreningens logo nedenfor.) Heftet inneholder bl.a. en fortegnelse over samtlige styremedlemmer i perioden.

Til foreningens 35-årsjubileum er historien komplettert, med bl.a. listen over styremedlemmer i perioden fra 2007 til 2017.

 

Dokumenter