Kommunenes eldreråd

Alle kommunene og fylkeskommunene er i henhold til kommuneloven fra 2019 pliktig å ha et eldreråd. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

Eldreråd er rådgivende organ om eldrepolitikk i fylkeskommuner, kommuner og bydeler. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Dette skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle viktige saker som gjelder eldre selv.

Alle saker som gjelder eldres levekår skal behandles av eldrerådet før kommunestyret eller fylkestinget behandler sakene.

Pr. dd. har FSF Øvre Romerike representanter i eldrerådene i Ullensaker og Eidsvoll kommuner.

Ullensaker kommunes eldreåd:

Liv Solhaug - Tlf. 930 21 733

Hans Petter Kopperud - 901 08 016

Eidsvoll kommunes eldreråd:

Toril Altenborn - Tlf. 926 49 536

Signe Mathilde Bengtzon - Tlf. 950 72 645