Naboavdelinger

Avdeling Øvre Romerike inngår i Forsvarets seniorforbund region 5 (Akershus og Buskerud). Vi samarbeider på flere plan med 6 andre avdelinger i regionen.

Du kan sjekke hva som skjer hos de andre ved å klikke på på navnet til den ønskede avdelingen. Kanskje er det en aktivitet der du ønsker å delta på.

FSF-Gardermoen, Gardermoen

FSF-Kjeller, Kjeller

FSF-Drammen, Drammen

FSF-Ringerike/Hole, Helgelandsmoen

FSF-Ingeniørvåpnet, Hvalsmoen

FSF-Kongsberg, Kongsberg