FSF - Gardermoen

Overflyvning.jpg

Velkommen til Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen.

Gardermoen flystasjon er vår vertsavdeling. Vi har et ubemannet kontor der, og arrangerer våre medlemsmøter i Befalsmessa eller på Lykkebo, Jessheim.Vi forsøker å holde medlemsmøtene klokken 1900 på siste torsdag i måneden. Dette klaffer ikke alltid, men vi prøver. Se "Kalender" for fremtidige datoer for aktiviteter. Les mer om oss.

Nytt fra oss

Kontakt oss

92448993

Leder Jan Bye Iversen
Myrvegen 70 B
2052 Jessheim

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Om oss

 • Om oss

  Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen (tidligere Forsvarets Pensjonistforening Gardermoen) er en av 39 avdelinger i Forsvarets Seniorforbund. Forening, som består av pensjonister fra forsvaret samt noen som er interessert/eller har annen tilknytning til forsvaret. Foreningen har i dag ca 170 medlemmer. Vi har siden starten hatt Gardermoen Flystasjon som vertsavdeling og har det også pr dd. Foreningen er tilsluttet Forsvarets Seniorforbund (FSF).

 • Formål

  Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser, samt arbeide for å fremme forsvarets betydning i samfunnet. Holde kontakt med aktuelle militære og sivile organisasjoner i området samt kommunale og statlige institusjoner.

 • Hvem kan bli medlem

  Forsvarets seniorforbund (FSF) tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK). Likeledes  deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret.

 • Medlemsmøter

  Vi forsøker å holde medlemsmøtene klokken 1900 på siste torsdag i måneden. Dette klaffer ikke alltid, men vi prøver. Se "Kalender" for fremtidige datoer for aktiviteter.

 • Forbundets landsstyre

  Leder, nestleder, forbundssekretær, organisasjonssekretær og kasserer utgjør staben på Forbundskontoret. Forbundets 8 regioner er representert i Landsstyret med hvert sitt styremedlem, med vararepresentant.

  Landsstyre.

 • Naboavdelinger

  Avdeling FSF-Gardermoen inngår i Forsvarets seniorforbund region 5 (Akershus og Buskerud). Vi samarbeider på flere plan med 6 andre avdelinger i regionen.

   

 • FSFs regioninndeling

  1. FSFs avdelinger er geografisk knyttet til 8 regioner. Regionene er sammenstilt av et eller flere fylker.
 • Lenker

  På denne siden vil du finne lenker til organisasjoner, foreninger og offentlige etater som vi tror kan være nyttig.