FSF - Gardermoen

Overflyvning.jpg

Velkommen til Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen.

Gardermoen flystasjon er vår vertsavdeling. Vi har et ubemannet kontor der, og arrangerer våre medlemsmøter i Befalsmessa eller på Lykkebo, Jessheim.Vi forsøker å holde medlemsmøtene klokken 1900 på siste torsdag i måneden. Dette klaffer ikke alltid, men vi prøver. Se "Kalender" for fremtidige datoer for aktiviteter. Les mer om oss.

Nytt fra oss

Kontakt oss

92048061

Leder Tor Olav Berbu 

Postboks 393

2050 Jessheim

e-mail torberbu@gmail.com

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Ingen lokale aktiviteter registrert.

Om oss

 • Om oss

  Forsvarets Seniorforbund avdeling Gardermoen (tidligere Forsvarets Pensjonistforening Gardermoen) er en av 38 avdelinger i Forsvarets Seniorforbund. Forening, som består av pensjonister fra forsvaret samt noen som er interessert/eller har annen tilknytning til forsvaret. Foreningen har i dag ca 150 medlemmer. Vi har siden starten hatt Gardermoen Flystasjon som vertsavdeling og har det også pr dd. Foreningen er tilsluttet Forsvarets Seniorforbund (FSF).

 • Formål

  Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser, samt arbeide for å fremme forsvarets betydning i samfunnet. Holde kontakt med aktuelle militære og sivile organisasjoner i området samt kommunale og statlige institusjoner.

 • Hvem kan bli medlem

  Forsvarets seniorforbund (FSF) tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK). Likeledes  deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret.

 • Medlemsmøter

  Vi forsøker å holde medlemsmøtene klokken 1900 på siste torsdag i måneden. Dette klaffer ikke alltid, men vi prøver. Se "Kalender" for fremtidige datoer for aktiviteter.

 • Forbundsstyre

  Leder, nestleder, sekretariatsleder, informasjons- og kommunikasjonsleder og virksomhetskontroller utgjør staben på Forbundskontoret. Forbundets 8 regioner er representert i forbundsstyret med hvert sitt styremedlem, med vararepresentant.

 • Naboavdelinger

  Avdeling FSF-Gardermoen inngår i Forsvarets seniorforbund region 5 (Akershus og Buskerud). Vi samarbeider på flere plan med 6 andre avdelinger i regionen.

   

 • Lenker

  På denne siden vil du finne lenker til organisasjoner, foreninger og offentlige etater som vi tror kan være nyttig.

Aktivitetskalender