Hvem kan bli medlem

Forsvarets seniorforbund (FSF) tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK). Likeledes  deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret.

Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere. Alle tidligere forsvarsansatte og deres ektefeller/ samboere kan bli medlemmer. Foreningen ønsker ellers alle som er interessert i forsvaret eller av enn eller annen grunn ønsker å bli medlemmer hjertelig velkomne.