Forbundets landsstyre

Leder, nestleder, forbundssekretær, organisasjonssekretær og kasserer utgjør staben på Forbundskontoret. Forbundets 8 regioner er representert i Landsstyret med hvert sitt styremedlem, med vararepresentant.

Landsstyre.