Formål

Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser, samt arbeide for å fremme forsvarets betydning i samfunnet. Holde kontakt med aktuelle militære og sivile organisasjoner i området samt kommunale og statlige institusjoner.