Møter og sosiale samlinger høsten i 2023

Møteplan resten av 2023 fra oktober:

Torsdag 26 okt 2023 kl 1900 - Medlemsmøte på Lykkebo med underholdning, lotteri, kaffe med noe til.

Torsdag 30 nov 2023 kl 1900 - Medlemsmøte på Lykkebo med underholdning, lotteri, kaffe med noe til.

Torsdag 14 des 2023 kl 1300 - Jule lunch i messa på Gardermoen. Info om transport og annet vil komme senere.