HUSK.:

Årsmøte onsdag


29.januar kl 18.00

 

Saksliste:

Velkommen og minnestund ved leder

 1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen

 3. Årsberetning

 4. Regnskap

 5. Revisjonsberetning

 6. Innmeldte saker

 7. Aktivitetsplan 2020

 8. Fastsettelse av kontingent for 2020

 9. Budsjett for 2020

 10. Valg

 11. Nye vedtekter

 12. Avslutning ved leder


  Etter årsmøte blir det vanlig medlemsmøte.

Dokumenter

th[10].jpg