AKTIVITETSPLAN første halvår 2020   FSFRHO  (Oppdatert 13.september.2020) For mer info vedr medlemsmøter, klikk på aktivitet.

AKTIVITETSPLAN første halvår 2020   FSFRHO (Oppdatert 13.september.2020)  For mer info vedr medlemsmøter, klikk på aktivitet.