Årsmøtet 2023 vel i havn

Fredag 24.mars ble årsmøtet for 2023 avviklet i befalsmessa på Sessvollmoen med ca.50 medlemmer tilstede.

Leder Harald Blakseth ønsket velkommen og med å starte å tenne et lys, presenterte de 6 som hadde gått bort i året 2022, med deretter et minutts stillhet.
Leder gikk deretter gjennom sakslisten og overlot ordet til Nestleder Geir Anda som møteleder. Han ledet oss gjennom årsberetning, regnskap og valg med lun humor. Styret hadde utarbeidet en solid årsberetning som viste at de
fleste mål var nådd. Styrets medlemmer har deltatt aktivt i samlinger og møter og vært aktive i flere fora. Oppslutning om medlemsmøter, turer og arrangementer. Komiteenes arbeide fikk velfortjent ros for vel utført jobb, og forsamlingen var tilfreds med at avdelingen nå har 307 medlemmer ved dette årsmøte. Regnskapet viste at avdelingen har en utmerket økonomi. Medlemskontingenten forble uforandret. Valgkomiteens innstilling ble fulgt, og nye styremedlemmer ble klappet inn. Både styret og medlemsmassen har nå omtrent lik fordeling mellom menn og kvinner. Derved var årsmøtet avviklet og styret tar fatt på et nytt arbeidsår allerede på mandag. Vel blåst !

Klikk på linken nedenfor og du kan se protokollen fra årsmøtet.

Dokumenter

3EB1EB56-CC13-4CEF-986F-FC54725E8BEA_1_102_o.gif