Aktuelt

 • Eldrepolitisk dokument

  07. september 2017

  På FSFs Landsmøte 2017 ble det eldrepolitiske dokumentet lagt frem og enstemmig vedtatt.

 • APs pensjonsløfte

  29. juni 2017

  Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene. 

 • Regjeringen avviser pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

  16. mai 2017

  Forsvarets seniorforbund er skuffet over politikernes holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner.

 • FSFs landsmøte 2017

  16. mai 2017

  Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Gjøvik 8-10 mai.

 • Møte nr 2 med Regjeringen om Statsbudsjettet 2018

  25. april 2017

  Forsvarets seniorforbund deltok den 24. april i møte nr 2 med Regjeringen angående Statsbudsjettet 2018. Ref. krav som FSF stilte i møte nr 1 den 9. desember 2016. Se vedlegg.

 • Bli med, Elvecruise på Donau for Forsvarets seniorforbunds medlemmer

  22. mars 2017

  Bli med Escape travel og Forsvarets seniorforbund på medlemstur med elvecruise på Donau fra Bucuresti til Wien i tiden 13-23 oktober 2017.

   

 • Vinner av tur til København

  15. mars 2017

  Trekning av premie blant nyinnmeldte medlemmer i  Forsvarets seniorforbunds kampanje 1. jan - 10. mars 2017, ble foretatt i FSF lokaler den 15 mars.

 • Din siste samboer kan bli en robot ?

  27. februar 2017

  Er du blant dem som liker tekologi, som trives med programmering og briljerer foran datamaskinen? Da har du store gleder i vente. Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2020. Da vil selv ikke det rike Norge ha råd eller praktisk mulighet til å tilby tilstrekkelig kompetent personell til å dekke våre behov. Velferdsteknologi overtar.

 • Godtroende seniorer, penger og lureri

  17. februar 2017

  Gammel og vis, heter det. I mange tilfelle er det riktig, erfaring og refleksjon kan i mange situasjoner gjøre at vi treffer kloke avgjørelser. Som seniorer har vi gjort alle feilene og kommer ikke til å gjenta dem. Unntaket er evnen til å treffe gode økonomiske avgjørelser, i hvert fall i følge The Economist (februar 2017). Det kjente engelske finanstidsskriftet viser til amerikansk og britisk forskning som tyder på at en persons evner til å treffe gode finansielle beslutninger når sitt høydepunkt når man er midt i femtiårene, for siden å gå inn i en nedadgående kurve. Her har man sannsynligvis ikke regnet med det amerikanske finansgeniet Warren Buffet (86) eller vår egen Olaf Thon (94), ingen av dem synes nevneverdig berørt. Men hva med oss andre?

 • Hvordan skal seniorene bo ?

  10. februar 2017

  Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når de trekker på årene? Diskusjonen har pågått lenge, og meningene er delte. Hva som er sikkert er at trivelige bomiljøer bidrar til å holde oss aktive lenger og utsette alderdommens sykdomsfase med flere år.  Dessuten er isolasjon en trussel for de fleste seniorer.

 • Hva med fremtidens pensjoner?

  31. januar 2017

  Å bekymre seg om fremtiden er et menneskelig trekk. Merkelig nok gjelder det ett unntak, få bekymrer seg om hva slags kjøpekraft de kommer til å få når de en gang trer inn i pensjonistenes rekker. De fleste blåser av spørsmålet: ”Tyve-tredve år frem er lang tid, tingene ordner seg nok. Verden går fremover, vi kommer til å leve som (gamle) grever! ”

 • Ny offentlig tjenestepensjon - hva kan vi vente?

  26. januar 2017

  Staten har utredet nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor som er født i 1954 og senere.  Målet er at de offentlige tjenestepensjonene skal bli likere de private for å skape større mobilitet mellom privat og offentlig ansettelse - og for å spare det offentlige for utgifter.

 • Sikkerhetspolitiske seminarer 2017

  26. januar 2017

  Oversikt over Folk og Forsvars Sikkerhetspolitiske Seminarer.     1. og 2. halvår 2017

 • Pensjonistene taper kjøpekraft

  19. januar 2017

  Pensjonistene føler nå konsekvensene av pensjonsforliket der det smerter mest, i egen lommebok.

 • Vinn reise til København

  19. januar 2017

  Meld deg inn i Forsvarets seniorforbund og du deltar i trekning av reise med DFDS Seaways til København

 • Pensjonsreformen - offentlig tjenestepensjon. Utfordringer

  03. januar 2017

  Av  Karl O Bogevold.  
  Nestleder Forsvarets seniorforbund

   

 • FSFs krav til Statsbudsjettet 2018

  09. desember 2016

  Forsvarets seniorforbund (FSF) har nå fremmet sine krav til Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

 • FSFs høstkampanje 2016

  06. desember 2016

  Trekning av vinnere

 • Les, pensjonsrelaterte artikler fra Statens pensjonskasse

  15. november 2016

  Her finner du en link til et utvalg av diverse artikler fra SPK, mm., relatert til pensjonsforhold , som er hentet fra FSFs medlemblad Medlemskontakt. 2013-16

   

 • Statsbudsjettet 2017

  07. oktober 2016

  Skattelettelser til alle - men også økte avgifter

 • Sekstiåringer uønsket i NHO!

  04. oktober 2016

  Næringslivets Hovedorganisasjon skal nedbemanne. Det gjør Norges viktigste arbeidsgiverorganisasjon ved å dele ut sluttpakker til omkring 50 ansatte over 60 år. Samtidig skal 25 nye yngre mennesker ansettes over en fireårsperiode, angivelig for å ”fornye organisasjonens kompetanse”.

 • Militære pensjonstapere ?

  13. september 2016

  Aldergrensen for militært personell er 60 år. Mange, med en klar plan for hvordan de skal utnytte sitt otium, har sett på tidlig pensjonsalder som en fordel. Med pensjonsreformen fra 2011 er denne fordelen i ferd med å bli en ulempe. For alle som er født etter 1963 vil opptjeningstiden bli for kort for en skikkelig pensjon. Pensjoneres du etter 2023 blir du en pensjonstaper!

 • Meld deg inn i FSF og du kan vinne en reise

  02. september 2016

  Meld deg inn i Forsvarets seniorforbund og du deltar i trekning av reise med Color Line til Kiel eller med DFDS Seaways til København.

 • Gruppetenkning og falske fiendebilder

  01. september 2016

  Vi orienterer oss i verden gjennom å skape motsetninger: Svart og hvitt, godt og ondt, dem og oss.

 • FSFs sommerkampanje 2016. Trekning av vinnere

  17. august 2016

  Vinnere ble Torill Bergholt, FSF Indre Troms og Helga Ryen, FSF Agder.

 • FSF i møte med personelldirektøren i Forsvaret

  27. juni 2016

  Forsvarets seniorforbunds halvårlige møte med personelldirektøren i Forsvaret, Tom Simonsen.
  Møtet ble avholdt 27 juni og er et av to regulære årlige møter forbundet har med personelldirektøren.

 • Gode råd om pensjonsøkonomi

  27. juni 2016

  Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen er en av de store overgangsritene i menneskelivet. Selv med god tid til forberedelser både mentalt og økonomisk, er det mange som får seg en overraskelse. De som er forutseende og disiplinerte, kan innordne økonomien slik at den økonomiske handlefriheten jevnes ut over de ulike livsfasene. Få gjør det, kun 15 % av nordmenn legger planer eller sparer til pensjonsalderen. Det kan straffe seg.

 • Inntektsskatten synker mens avgiftene stiger

  20. juni 2016

  Inntektsskatten i Norge er ikke det høyeste i Europa, men langt fra det laveste. Vi ligger imidlertid høyt når det gjelder avgifter, som utgjør 29 % av offentlige inntekter. Her kan det komme ytterligere økninger knyttet til omlegging til ”grønne skatter”.

 • Eiendomsskatt gjør det dyrere å bo både i hus og hytter

  09. juni 2016

  Eiendomsskatt er blitt mer og mer vanlig i norske kommuner. Anslagsvis betaler nå hver tredje boligeier i Norge skatt på boligen. Av landets 430 kommuner krever nå 283 eiendomsskatt. Eiendomsskatten kan omfatte både boliger og fritidsboliger. Innføring av eiendomsskatt er frivillig for kommunene og blir bare innkrevd i de kommuner der det politiske flertallet ønsker det. Ettersom skatten fastsettes uavhengig av inntekt og formue, vil pensjonister bli uforholdsmessig hardt rammet.

 • Aldersgrensene må bort

  07. juni 2016

  Første juli markerer overgangen fra 67 til 70 år som laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense i Norge. Dette følger av nye regler i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015. Vi lever lenger og er friskere. For å bevare kompetanse i bedrifter og organisasjoner - og som samfunn og individer finansiere gode pensjoner, må vi også arbeide lenger. Etter Forsvarets seniorforbunds mening bør det også gjelde for staten, herunder Forsvaret.

 • Skal pensjonistenes kjøpekraft svekkes også denne gang?

  01. juni 2016

  Forsvarets seniorforbund har satt frem følgende pensjonskrav til 2017 budsjettet: ”Det må legges inn en økonomisk korrigering for nedreguleringsfaktoren på 0,75 %, slik at realveksten for løpende alderspensjoner minimum tilsvarer forventet prisvekst”. Vil vi bli hørt?

 • Trygdeoppgjøret ferdig drøftet. Pensjonistene får ikke kompensert for prisveksten.

  20. mai 2016

  Pensjonistorganisasjonene signerte ikke protokollen.

  Grunnbeløp fra 1. mai 2016;   92576 kroner, en økning med 2,78 prosent.
  Alderspensjon under utbetaling øker med 2,01 prosent (øker med 2,78 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosentpoeng)

 • FSFs krav, trygdeoppgjøret 2016

  18. mai 2016

  I drøftingsmøte med Arbeids- og sosialdepartementet den 18 mai 2016 leverte Forsvarets seniorforbund; Krav til regulering i 2016 av folketrygdens grunnbeløp og alderspensjoner.

 • Forsvarets seniorforbunds Lederkonferanse 2016

  18. mai 2016

  FSFs lederkonferanse ble gjennomført på Sanner Hotell i tiden 2-4 mai.

 • Overnatting i forsvarets etablissementer og hoteller

  27. april 2016

  Her er det mulig å overnatte for pensjonerte forsvarsansatte når det er ledig kapasitet

 • Inntektsoppgjøret 2016. Konsekvenser for pensjonistene

  23. februar 2016

  Det tekniske beregningsutvalgets foreløpige tall for inntektsoppgjøret 2016 vil få konsekvenser for pensjonene. Vi risikerer å miste kjøpekraft!

 • FSFs krav til Statsbudsjettet 2017

  10. februar 2016

  Forsvarets seniorforbund har fremmet følgende krav til Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

 • Forsvarets seniorforbund med ny hjemmeside

  03. februar 2016

  Velkommen til ny FSF hjemmeside som ble aktivisert den 3 februar 2016.

 • Forsvarssjefens fagmilitære råd

  18. desember 2015
 • Forsvarets seniorforbund har avgitt høringsuttalelse

  08. desember 2015

  FSF har avgitt høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet angående;    Forslag til lovendring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister. Se vedlegg.

 • Resultat av trekning av forbundets (FSF) Color Line tur

  30. november 2015

  Vinner av turen ble trukket på FSFs Landsstyremøte 6/2015.

 • FSF representert med leder i Elverum eldreråd

  30. november 2015

  Arne Druglimo fra FSF Elverum er valgt som leder for Elverum eldreråd i perioden 2015-19.

 • Motivasjonsseminar for arbeid i kommunale- og fylkeskommunale eldreråd

  09. november 2015

  Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) gjennomførte 27-28 oktober et motivasjonsseminar for arbeid i kommunale - og fylkeskommunale eldreråd.

 • Tidligere befal kan ha rett til pensjon

  27. oktober 2015

  Etter en rettskraftig dom søker nå Statens pensjonskasse midlertidig ansatt befal fra femtitallet som kan ha opparbeidet seg pensjon.  

 • Pensjonsopptjening ved tjeneste i utlandet før 2009?

  27. januar 2016

  Du bør sjekke din pensjonsopptjening i folketrygden dersom du har gjort tjeneste i utlandet før 2009