Aktuelle saker

 • Trygdeoppgjøret 2019

  22. mai 2019

  Regjeringen avviser igjen pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

 • Trygdedrøftinger 2019 - FSF sine krav

  21. mai 2019

  Per Anders Volden, fungerende leder FSF, deltok i det første drøftingsmøte med Regjeringen mandag 20. mai som gjelder trygdeoppgjøret for 2019. FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir gjennomført tirsdag 21. mai hvor også resultatet av drøftingene vil bli presentert.

 • FSFs landsmøte 2019

  09. mai 2019

  Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Gjøvik 6. – 8. mai

 • Statsbudsjettet 2020

  02. april 2019

  Forbundskontoret var mandag 1. april i det andre møte med Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2020.

 • Landsstyremøte nr 2/2019

  19. mars 2019

  Landsstyremøte nr 2/2019 ble gjennomført i FSF sine lokaler på Akershus festning. Det har vært et godt og konstruktivt møte, med mange og gode diskusjoner.

 • Hva skjer med særalderspensjon fremover?

  13. mars 2019

  Du har kanskje fått med deg diskusjonen om særaldersgrensene i offentlig sektor. Den 14. februar kom Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) med forslag til midlertidige pensjonsregler for de med særaldersgrenser. Hva foreslår regjeringen?Den 14. februar kom Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) med forslag til midlertidige pensjonsregler for de med særaldersgrenser. Hva foreslår regjeringen?14. februar i år kom Arbeids- og sosialdepartementet med forslag til midlertidige pensjonsregler for de med særaldersgrenser.

 • Vervekampanje!

  05. mars 2019

  Ikke vent - meld deg inn i dag!

  Melder du deg inn i perioden 1. mars til og med 30. juni 2019 deltar du i trekningen om et gavekort på kr 3.000.
   
 • Statsbudsjettet 2020 - FSF sine krav

  10. desember 2018

  Leder Geir Anda og nestleder Per Anders Volden deltok i møte med Regjeringen mandag 10. desember 2018 vedrørende statsbudsjettet for 2020. Våre krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved statsråd Anniken Hauglie og statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo.

 • Rettelse til artikkel i Medlemskontakt nr 3/2018

  06. november 2018

  Vi beklager at det på side 26 i Medlemskontakt nr 3/2018, under «Nytt fra forbundskontoret», er satt inn feil artikkel om tannhelsetjeneste for eldre.

 • Oppdatert fordelsavtale med CityMaid Hjemmeservice

  22. oktober 2018
 • Landsstyremøte nr 3/2018

  25. september 2018

  Landstyremøte nr 3/2018 ble gjennomført på Akershus festning 24. - 25. september. 

 • Oppdatert fordelsavtale med DekkTeam

  04. september 2018
 • Informasjon fra Forbundskontoret

  24. august 2018

  Sommeren er på hell og Forbundskontoret er godt i gang med siste halvår 2018. 

 • Trygdeoppgjøret 2018 - Resultat

  24. mai 2018

  Regjeringen avviser nok en gang pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

 • Trygdedrøftinger 2018 - FSF sine krav

  22. mai 2018

  Nestleder Per Anders Volden deltok i det første drøftingsmøte med Regjeringen tirsdag 22. mai  vedrørende trygdeoppgjøret for 2018. FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir gjennomført torsdag 24. mai hvor også resultatet av drøftingene vil bli presentert. 

 • Statsbudsjettet 2019

  12. april 2018

  Forbundskontoret var tirsdag 10. april i det andre møte med Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2019.

 • Landsstyremøte nr 1/2018 - Akershus festning 12. – 13. mars

  14. mars 2018

  Årets første landsstyremøte i FSF ble gjennomført på Akershus festning.

 • Møte med eldre- og folkehelseministeren

  09. mars 2018

  Forsvarets seniorforbund hadde et meget godt møte med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen torsdag 8. mars.

 • Hilsen fra leder Forsvarets seniorforbund!

  13. februar 2018


  15. februar 2018 er det 35 år siden Forsvarets pensjonistforening ble stiftet sentralt.

 • Gratulerer Norge med egen eldre- og folkehelseminister !

  17. januar 2018

  Forsvarets seniorforbund gratulerer Åse Michaelsen som Norges første eldre- og folkehelseminister.

 • Vinner av FSFs vervepremie

  17. januar 2018
 • Statsbudsjettet 2019 - FSF sine krav

  15. desember 2017

  Leder Geir Anda og nestleder Per Anders Volden deltok i drøftingsmøte med Regjeringen torsdag 14. desember 2017 vedrørende statsbudsjettet for 2019. Våre krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie.

 • Gamle krigere – best når det gjelder

  09. november 2017
 • Fortsatt yrkesdiskriminering av seniorer

  24. oktober 2017
 • Seniorer som politisk maktfaktor

  17. oktober 2017

  Stortinget som ble valgt for perioden 2017-2021 har hele 21 representanter som er over 60 år ved inngangen til perioden. Det er antagelig rekord. Riktignok er kun 4 over 65 år, mens det er hele 8 under 30.

 • Statsbudsjettet 2018

  13. oktober 2017
 • Nye ordninger for pensjonssparing og høyere minstefradrag fra 1.november!

  04. oktober 2017
 • Eldrepolitisk dokument

  07. september 2017

  På FSFs Landsmøte 2017 ble det eldrepolitiske dokumentet lagt frem og enstemmig vedtatt.

 • APs pensjonsløfte

  29. juni 2017

  Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene. 

 • Regjeringen avviser pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør

  16. mai 2017

  Forsvarets seniorforbund er skuffet over politikernes holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner.

 • FSFs landsmøte 2017

  16. mai 2017

  Forsvarets seniorforbunds landsmøte ble gjennomført på Gjøvik 8-10 mai.

 • Din siste samboer kan bli en robot ?

  27. februar 2017

  Er du blant dem som liker tekologi, som trives med programmering og briljerer foran datamaskinen? Da har du store gleder i vente. Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2020. Da vil selv ikke det rike Norge ha råd eller praktisk mulighet til å tilby tilstrekkelig kompetent personell til å dekke våre behov. Velferdsteknologi overtar.

 • Godtroende seniorer, penger og lureri

  17. februar 2017

  Gammel og vis, heter det. I mange tilfelle er det riktig, erfaring og refleksjon kan i mange situasjoner gjøre at vi treffer kloke avgjørelser. Som seniorer har vi gjort alle feilene og kommer ikke til å gjenta dem. Unntaket er evnen til å treffe gode økonomiske avgjørelser, i hvert fall i følge The Economist (februar 2017). Det kjente engelske finanstidsskriftet viser til amerikansk og britisk forskning som tyder på at en persons evner til å treffe gode finansielle beslutninger når sitt høydepunkt når man er midt i femtiårene, for siden å gå inn i en nedadgående kurve. Her har man sannsynligvis ikke regnet med det amerikanske finansgeniet Warren Buffet (86) eller vår egen Olaf Thon (94), ingen av dem synes nevneverdig berørt. Men hva med oss andre?

 • Hvordan skal seniorene bo ?

  10. februar 2017

  Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når de trekker på årene? Diskusjonen har pågått lenge, og meningene er delte. Hva som er sikkert er at trivelige bomiljøer bidrar til å holde oss aktive lenger og utsette alderdommens sykdomsfase med flere år.  Dessuten er isolasjon en trussel for de fleste seniorer.

 • Hva med fremtidens pensjoner?

  31. januar 2017

  Å bekymre seg om fremtiden er et menneskelig trekk. Merkelig nok gjelder det ett unntak, få bekymrer seg om hva slags kjøpekraft de kommer til å få når de en gang trer inn i pensjonistenes rekker. De fleste blåser av spørsmålet: ”Tyve-tredve år frem er lang tid, tingene ordner seg nok. Verden går fremover, vi kommer til å leve som (gamle) grever! ”

 • Ny offentlig tjenestepensjon - hva kan vi vente?

  26. januar 2017

  Staten har utredet nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor som er født i 1954 og senere.  Målet er at de offentlige tjenestepensjonene skal bli likere de private for å skape større mobilitet mellom privat og offentlig ansettelse - og for å spare det offentlige for utgifter.

 • Pensjonistene taper kjøpekraft

  19. januar 2017

  Pensjonistene føler nå konsekvensene av pensjonsforliket der det smerter mest, i egen lommebok.

 • Pensjonsreformen - offentlig tjenestepensjon. Utfordringer

  03. januar 2017

  Av  Karl O Bogevold.  
  Nestleder Forsvarets seniorforbund

   

 • Les, pensjonsrelaterte artikler fra Statens pensjonskasse

  15. november 2016

  Her finner du en link til et utvalg av diverse artikler fra SPK, mm., relatert til pensjonsforhold , som er hentet fra FSFs medlemblad Medlemskontakt. 2013-16

   

 • Aldersgrensene må bort

  07. juni 2016

  Første juli markerer overgangen fra 67 til 70 år som laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense i Norge. Dette følger av nye regler i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015. Vi lever lenger og er friskere. For å bevare kompetanse i bedrifter og organisasjoner - og som samfunn og individer finansiere gode pensjoner, må vi også arbeide lenger. Etter Forsvarets seniorforbunds mening bør det også gjelde for staten, herunder Forsvaret.

 • Overnatting i forsvarets etablissementer og hoteller

  27. april 2016

  Her er det mulig å overnatte for pensjonerte forsvarsansatte når det er ledig kapasitet

 • Tidligere befal kan ha rett til pensjon

  27. oktober 2015

  Etter en rettskraftig dom søker nå Statens pensjonskasse midlertidig ansatt befal fra femtitallet som kan ha opparbeidet seg pensjon.  

 • Pensjonsopptjening ved tjeneste i utlandet før 2009?

  27. januar 2016

  Du bør sjekke din pensjonsopptjening i folketrygden dersom du har gjort tjeneste i utlandet før 2009