STØRST I STATEN - TETT PÅ FORSVARET - KAN PENSJON

Nytt fra oss

 • Trygdedrøftinger 2018 - FSF sine krav

  22. mai 2018

  Nestleder Per Anders Volden deltok i det første drøftingsmøte med Regjeringen tirsdag 22. mai  vedrørende trygdeoppgjøret for 2018. FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir gjennomført torsdag 24. mai hvor også resultatet av drøftingene vil bli presentert. 

 • Statsbudsjettet 2019

  12. april 2018

  Forbundskontoret var tirsdag 10. april i det andre møte med Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2019.

 • Landsstyremøte nr 1/2018 - Akershus festning 12. – 13. mars

  14. mars 2018

  Årets første landsstyremøte i FSF ble gjennomført på Akershus festning.