Kontakt oss

FSF Forbundskontor

Geir Anda
Leder - FSF
geir@fsforb.no
45269331
23093356
Per Anders Volden
Nestleder - FSF
pavo@fsforb.no
48358035
 
Iren Isfeldt
Forbundssekretær -FSF
iren@fsforb.no
92603257
23093233
Svein Runar Haugen
Kasserer - FSF
svein@fsforb.no
93085902
23093262
Tom Schrøder
Organisasjonssekretær - FSF
tsc@fsforb.no
48075688
23093862
 

Kan jeg bli medlem?

Forsvarets seniorforbund (FSF) tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere.

Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere.

Medlemsskap er i forbundet, men skal primært skje ved tilknytning til den avdeling vedkommende geografisk hører til. Lokal tilknytning vurderes og avgjøres av avdelingene.

 

Kontakt oss

23 09 32 33

Besøk oss

Akershus festning, Bygning 65 - 3.etg

Postadresse

Forsvarets seniorforbund
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

Send oss tilbakemelding

* Fornavn
* Etternavn
Telefon
* Melding

Aktivitetskalender