Bli medlem

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger.

Forbundet er landsdekkende og har 39 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 6100. Forbundet har ca 100 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt. 

Meld deg inn idag

Medlemsfordeler

 • Medlemsblad

  Forsvarets seniorforbunds medlemsblad, Medlemskontakt, kommer ut fire ganger i året.

 • Medlemsfordeler

  FSF har i dag 9 rabattavtaler med leverandører om forskjellige tjenester.

 • Innmeldingsskjema

  Jeg vil bli medlem i Forsvarets seniorforbund

 • Vervepremier

  Ved å verve medlemmer til Forsvarets seniorforbund kan du velge vervepremier fra oversikten som er vist i vedlegget nedenfor.

Aktivitetskalender