Bli medlem

Forbundet er landsdekkende og har 39 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 6100. Forbundet har ca 100 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt. 

Meld deg inn idag

Medlemsfordeler