Bli medlem

Det er mange gode grunner til å bli medlem hos oss.

Du blir del av den største seniororganisasjonen i staten – og bidrar til felles styrke. Vi utøver innflytelse – ivaretar dine interesser – forsvarer dine rettigheter – og tilbyr en møteplass for kolleger. Forbundet er landsdekkende og har 38 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 6000. Forbundet har ca 100 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt.

 

 • Medlemsblad

  Forsvarets seniorforbunds medlemsblad, Medlemskontakt, kommer ut fire ganger i året.

 • Medlemsfordeler

  FSF har i dag 9 rabattavtaler med leverandører om forskjellige tjenester.

 • Innmeldingsskjema

  Jeg vil bli medlem i Forsvarets seniorforbund

 • Vervepremier

  Ved å verve medlemmer til Forsvarets seniorforbund kan du velge vervepremier fra oversikten som er vist i vedlegget nedenfor.