Om avdelingen

Velkommen til Forsvarets seniorforbund avdeling Horten

Forsvarets seniorforbund avdeling Horten, (tidligere Forsvarets Pensjonistforening avd Horten) ble stiftet 14 september 1984, og organiserer personer som får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret, deres ektefelle eller samboer, etterlatte ektefelle eller samboer og ansatte i Forsvaret som har 5 år eller mindre igjen til aldersgrensen. I tillegg til medlemmer som oppfyller nevnte krav kan det tas opp medlemmer i foreningen personer som har hatt en spesiell tilknytning til forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner og deres ektefeller/samboere.

Foreningen har ca.200 medlemmer. Blant medlemmene er det også pensjonerte arbeidstakere fra tidligere Marinens Hovedverft (fram til 30 nov 1973), og arbeidstakere fra tidligere Horten Flyfabrikk (fram til 1 oktober 1965).

Foreningen har normalt 3 medlemsmøter første og 4 medlemsmøter siste halvår. I tillegg kommer årsmøte i mars, og julemøte (julebord) i desember. Møtedato er første mandag i måneden, og møtested er Horten Aktivitetssenter. Vi ordner med kåsør/foredragsholder eller annen underholdning, og det blir som oftest servert smørbrød og kaffe. Det koster kr. 100,- pr. person å delta på medlemsmøte.

Hver annen onsdag kl 1100-1300, høst, vinter og vår, har vi kaffetreff i kantina på Marinemuseet. Da serverer vi kaffe og noe å bite i til medlemmer som stikker innom samt en liten utlodning. Serveringen koster kr 20, og antallet som stikker innom varierer, ca 25 – 35.

Foreningen arrangerer årlige turer og teaterbesøk mm, og dette er meget populært. Vi har vanligvis en Kiel-tur på våren, og èn 5-7 dagers tur i september og juletur i starten av desember. I tillegg har vi en dagstur til Sverige.

Marinemuseet_inngang.jpg
Marinemuseet_ubåt.jpg