Om oss

  • Om avdelingen

    Velkommen til Forsvarets seniorforbund avdeling Horten

    Forsvarets seniorforbund avdeling Horten, (tidligere Forsvarets Pensjonistforening avd Horten) ble stiftet 14 september 1984, og organiserer personer som er tilsatt i Forsvaret og tidligere tilsatt militært og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere eller etterlatte.
    Videre kan opptas som fullverdige medlemmer personer som har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner og deres ektefeller/samboere, samt personer som er positive til og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.