KAFFETREFF på KJV

Det planlegges ikke med kaffetreff høsten 2023.

Det er ikke planlagt med kaffetreff høsten 2023.