Trimtur til Håmmårsbukta friluftsområde 20 april.

I et flott vårvær som ramme gjennomførte avdelingen med et bra oppmøte en trimtur til Håmmårsbukta friluftsområde ( tidligere Steinvik lager ). Vi gikk først til kaiområdet hvor kaffe og med noe å bite i ble fortært. 

Vårt medlem Per Arne Richstad orienterte om historien på området. Før andre verdenskrig var det badeplass for Skatvalsfolket. Det 146 dekar store området ble konfiskert av den tyske okkupasjonsmakten under krigen. Våren 1941 begynte tyskerne å bygge lagerets 27 bunkere, som forsyningbase for Dora ubåtanlegget i Trondheim. Det ble anlagt en smalsporet jernbane fra Steinvik lager til Langstein kai. Det var både ammunisjonsverksted og mineverksted der. Nært var det også forsyningslagring for Tirpitz som i lå i Fættenfjorden i perioder. Etter krigen overtok Forsvaret anlegget i 1948. Lageret ble nedlagt i 2000 og solgt til offshorerederiet Taubåtkompaniet (senere BOA Offshore) i 2003. I 2009 ble området solgt til Direktoratet for naturforvaltning som via Nord-Trøndelag fylke overførte forvaltningen til Stjørdal kommune. I 2013 ble området åpnet som Håmmårsbukta friluftsområde. Bunkerne benyttes nå til sivile formål, deriblant et museum som viser historien fra krigen. Området ble ryddet av kommunen og vel tilrettelagt for friluftsformål og er hyppig besøkt av kommunens befolkning.

Før vi brøt opp ble det gratistrekning med 4 velsmakende sjokoladegevinster.

hamm.jpg