FSF - Værnes

Headingbilde_vaernes.jpg

Velkommen til FSF-Værnes

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak.

Nytt fra oss

 • Medlemsmøte på kapellet

  18. juni 2024

  Kapellet på Soldatheimen var stedet for forsommerens siste medlemsmøte. 42 medlemmer møtte opp. Vi ble godt og varmt tatt imot av feltpresten, Sindre Eikje. Innledningsvis fortalte han om kapellet som ble vigslet flere år etter Soldatheimen ble bygd. Kapellet er nydelig utsmykket og er en stille oase for både vernepliktige, befal og sivilansatte hvor både gudstjenester og soldatlagsaktiviteter finner sted. Amerikanske styrker bruker også kapellet, mens de ortodokse ukraniske styrkene som er her på opptrening har fått et eget rom for kirkelige handlinger innen garnisonen. Feltpresttjenesten er underlagt admin støtte avdelingen.

  Eikje holdt så en andakt for oss. Forsvarets minnelys ble tent og forsamlingen fikk komme frem og tenne egne minnelys mens Eikje spilte på pianoet. Allsangen var Alltid freidig når du går. Arne Nyland sang en flott solosang. Soldatens bønn ble fremført. Ole Myrbekk overrakte Eikje Værnesboka som takk for en trivelig stund sammen.

  Etterpå gikk vi til messa og inntok en god lunch.

 • Bussturen til Storfosna 4 juni.

  06. juni 2024

  Årets andre busstur via Valset gikk til Storfosna og Kråkvåg i Ørland kommune. Været var bra med sol og rundt 20 grader. 45 ble med på turen, deriblant en del gjester. Turkomiteen ved Kjell Kjøsnes ønsket velkommen og redegjorde for hva vi skulle få oppleve. Etter ankomst med ferja til Brekstad via ble vi ønsket velkommen til Ørland av leder FSF avd Ørland Terje Halvorsen. Han og noen flere medlemmer fra Ørlandavdelingen ble med oss til Storfosna. Så kjørte vi til neste ferje fra Garten til Storfosna. Øya Storfosna ligger ved munningen av Trondheimsfjorden. Arealet er på omlag 11 kvadratkilometer.

  Storgården Storfosen har en lang historie, og er den dominerende grunneieren. Cirka 30 prosent av øya er oppdyrket. Øya er preget av lauvskog og en betydelig rådyrbestand. Fra bussen fikk vi sett rådyr et par ganger. Det er bru fra Storfosna til Kråkvåg gjennom naturvernområdet Kråkvågsvaet fuglefredningsområde.

  Første stopp på Kråkvåg var fjellhallen, der Karl Johan Dahl tok imot med informasjon og omvisning i imponerende lokaler, som i dag brukes til konserter og til festlige tilstelninger. Fjellhallen, som har vært benyttet til feltsykehus, er i god teknisk stand.

  Så gikk turen til Grøntvedt Pelagic. Ved ankomst der ble vi tatt godt imot av Tonje Grøntvedt, hun er 7. generasjon som driver bedriften. Hun tok oss med på reisen for familiebedriften fra 1830 og til i dag, en imponerende utvikling. De er spesialisert innen sildeprodukter for eksport til en rekke land og har også et anlegg på Uthaug og et i Sverige. Rundt halvparten av oss kjøpte med hjem spann med majessild.

  Etterpå ventet bespisning hos Kråkvåg Vel, der Solfrid Paasche med hjelpere ønsket velkommen med grillmat og nydelige kaker og kaffe. Før måltidet fikk vi høre historien om Kråkvåg fort, meget levende fortalt via link av tidligere ansatt ved fortet, Snorre Halvorsen. Han fortalte om historien om fortet. Kråkvåg fort ble bygget inn i fjellet i løpet av 1980-tallet. Fortet er i dag for lengst nedlagt og overtatt av sivile eiere. Investeringene hadde stor betydning for utviklingen av det sivile samfunnet, med mer ferjetrafikk, bygging av samfunnshus og at fyllmasse ble anvendt til oppfylling av fjæreområder, og som i dag er blitt til grøderik landbruksjord.

  Neste etappe gikk med ferja tilbake til Garten og så rett til kanonene på Austrått fort hvor vi ble guidet av Thomas Baardsgaard som foralte historien om kanonene. Austrått fort fra andre verdenskrig er omkranset av Austråtlunden friluftsområde nært Austråtborgen. Kanonen er en 28 cm trippelkanon opprinnelig montert på slagkrysseren Gneisenau. 

  Etter dette gikk turen hjem via Rørvik-Flakk ferja og bussen stoppet opp på Værnes etter en 12 timers tur. Loddsalg med mange premier ble det også.

  Turkomiteen, Lovise Størseth og Kjell Kjøsnes, takkes for et veldig fint tilrettelagt og gjennomført busstur for oss medlemmer.

   

   

   

   

   

 • Teknologiambassadører på medlemsmøtet 28 mai

  31. mai 2024

  Teknologiambassadører var betegnelsen Frank Fuglem og Ørjan Nystad brukte på seg selv når de besøkte oss på medlemsmøtet 28 mai og holdt foredrag om emnet velferdateknologi og kunstig intelligens. 30 medlemmer var møtt opp. De berørte en rekke tema.

  Bærekraft i fremtidens helsetjenester basert på i fremtiden flere eldre og flere med kroniske sykdommer ble nevnt. Styrking av evnen for den enkelte til å håndtere eget helse- og omsorgsbehov blir viktig. Kommunene må vurdere sin omsorgstjeneste, i denne sammenheng også velferdstekniske hjelpemidler og digitale verktøy.

  Ansvar for egen alderdom, hva en må ha for å være trygg og hva kan eldreråd få gjort er punkter her.

  Digital opplæring må fortsatt vektlegges, generasjoner bør komme sammen, helpdeskfunksjoner innen digitale utfordringer må være tilgjengelig.

  Innen helse er digital konsultasjon på veg inn innen forhold, f eks psykisk sykdom og administrative forhold. Digital hjemmeoppfølging ved f eks blodtrykkmåling, puls kan også monitoreres til helsesentral med vaktfunksjon. Medisindispenser letter medikamentbruken. Digital tilsyn av aktiviteten i hjemmet kan kobles med kamera slik at avvik hurtig registreres. Kunstig intelligens kan også brukes i f m beslutningsstøtte i pasientbehandling og bildediagnostikk.

  Tilpasning av egen bolig bør gjøres så at risikoen for fallulykker i hjemmet minimeres.

  Vi trenger også fysiske møteplasser for sosial omgang utenom hjemmet.

  Pensjonistenes frivillighet i samfunnet er beregnet til en årlig verdi på mer enn 29 milliarder kroner.

  De orienterte også om Pensjonistforbundet virke.

   
 • 8 mai markeringen i Monsberga

  10. mai 2024

  Frigjørings- og veterandagen ble også i år markert med et eget arrangement i Monsberga friluftsområde. Arrangører var foruten oss selv Stjørdal kommune, Stjørdal og omegn forsvarsforening, Monsbergas venner, HV ungdomsavdeling 221 Værnes og Lions club Stjørdal Varnes.

  Ole Myrbekk ønsket de fremmøtte, i et antall av omlag 170, velkommen og fortalte om kveldens program. Skatval hornmusikklag var leid inn og første musikkstykke de spilte var Gammel jegermarsj.

  HVs ungdomsavdeling 221 Værnes kom så marsjerende opp bakken med flaggborg. De stilte flaggvakt ved talerstolen.

  Hovedtaler var ordfører Eli Arnstad som ønsket alle til lykke med dagen. Hun gikk inn på, med bakteppet om fortsatt krig på europeisk jord i Ukrania, en usikker sikkerhetssituasjon. Vi må ikke ta friheten vi i dag har for gitt. Vi blir minnet med betydningen om å arbeide for fred og frihet. Kommunen har oppgaver å gjøre i forsvarssammenheng. Med de beslutninger som er tatt med medlemskap for Sverige og Finland i NATO og opptrapping av vårt eget forsvar, har Stjørdal og Værnes fått en fremtredende plass. Vi har flere tiårs erfaring med mottak og fremskutt lagring av amerikansk materiell. Trondheimsfjordområdet er av de nordiske forsvarssjefer pekt ut som en viktig korridor, vest øst aksen har derfor fått stor aktualitet i denne sammenheng. Det sier noe om den geografisk betydning vi i vår region vektlegges i forsvarssammenheng. Langtidsplanen for forsvaret og nasjonal transportplan underbygger dette. Utbedring av E-14, HV-12 styrkes, Luftforsvarets skolesenters etablering på Værnes er stikkord i denne forbindelse. Samtidig er det ansatte i HV-12 som driver utdanning av ukraniske soldater. For Arnstad var det en sterk opplevelse å besøke skytefeltet hvor mye av utdanningen foregår, deriblant graving av skyttergraver. Dette viser viktigheten over tid og i vår tid å utvikle forsvarsevnen. Som vertskommune for Forsvaret er dette noe å strekke seg etter når vi sier vi skal være en stolt garnisonsby. Inspirasjon til dette kan hentes fra historien om Hegra festning hvor major Holtermann og hans avdeling kjempet lengst mot okkupasjonsmakten i Sør- Norge før de måtte overgi seg. Friheten må forsvares dag for dag og derfor er markeringen her i Monsberga viktig. Hun overrakte en blomsterbukett til en veteran som bruker av sin tid og krefter til veteran- og forsvarssaken, Geirr Tsjash Hagen.

  Maria Isabell Andresen fra HVs ungdomsavdeling 221 Værnes var neste taler. Hun påpekte at vi er heldige å kunne bo i et fritt land. Å kunne gå på skole uten å være redd for å kunne ble skutt. Alle i verden er ikke så heldig. I dag feirer vi at det er 79 år siden Tyskland trakk seg ut av Norge og vi hyller veteraner for alt de har vært igjennom for landet. Dere veteraner er nå ferdig med deres militærtjeneste mens vi HV-ungdommen har nettopp startet. Hva er HV-ungdommen? Jo et gratis frivillig tilbud fra en er 16 til 21 år og får opplæring i sanitet, militær disiplin, å kunne overleve i naturen samt ikke minst å bli forberedt til voksenlivet om det blir som sivil eller i militær tjeneste. Å sette pris på våre verdier, det vi har fått og den friheten vi har og den naturen vi er omgitt av. Hun ble med i HV-ungdommen for 3 år siden da hun var 16 år og ville prøve noe nytt. Livet hennes endret seg siden hun startet opp, hun har utfordret seg selv med å gå langt med tung oppakning, å leve ute i allslags vær og føre. Hadde noen for 3 år siden spurt henne om hun kunne stå fram med en mikrofon foran en forsamling, hadde hun sagt - nei aldri i livet. Hun har fått utfordring, mestring og læring. Vi lærer hele tiden av hverandre og befalet. Takk for friheten og gratulerer med dagen.

  Ole Myrbekk takket begge talerne og overrakte de en blomsterbukett hver. Stjørdal hornmusikklag fikk også en blomsterbukett. Arrangementet ble avsluttet med en konsert av hornmusikklaget og allsang av første og siste vers av nasjonalsangen.

  Etter den offisielle delen var det sosial samling med servering av kaffe og kaker samt saft og pølser til barna.


   

   

   

   

Kontakt oss

90 098 914

Leder
Ole Myrbekk
Værnesgt 15
7503 Stjørdal

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Om oss

 • Vårt Vippsnummer.

 • Vårt bankkontonummer

 • Vedtekter

  258Bilde1 258Bilde1

   

  Basisvedtekter for Forsvarets seniorforbunds avdelinger

  Basisvedtektene ble vedtatt på landsmøtet den 8. juni 2011, og sist endret på landsmøtet 4. mai 2023.

   

  Vedtekter for Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes, stiftet 31.03.1982. Vedtatt på årsmøtet den 20.02.2024.

  KAPITTEL 1 – ALMINNELIGE BESTEMMELSER

  § 1 Formål

  (1) Forsvarets seniorforbund (FSF) avdeling Værnes er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å utvikle egen aktivitet, organisasjon og økonomi, slik at avdelingen imøtekommer de krav og utfordringer som medlemmene og samfunnssituasjonen krever.

  (2) Arbeidet skal preges av at man ivaretar og fremmer medlemmenes eldrepolitiske interesser innenfor pensjon, helse/omsorg og kultur og styrker deres stilling i samfunnet.

  (3) Avdelingen vil med sin aktivitet bidra til å styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

  § 2 Organisasjon

  (1) FSF avdeling Værnes samarbeider med militære avdelinger, andre organisasjoner og politiske myndigheter lokalt. Avdelingens besluttende organ er årsmøtet.

  § 3 Avdelingens styre

  (1) Styret kan bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem(er) og 2 varamedlemmer. Styret velges direkte til sine posisjoner.

  (2) Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styrets representanter er tilstede.

  (3) Varamedlemmer har stemmerett bare når vedkommende møter istedenfor en av styrets medlemmer.

  (4) Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

  (5) Leder innkaller til styremøter etter behov, eller når en av styrets medlemmer krever det.

  § 4 Avdelingens myndighet

  Avdelingens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

  § 5 Kjønnsfordeling

  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. bør begge kjønn være representert. Sammensetningen bør speile kjønnsfordelingen i medlemsmassen.

   

  § 6 Medlemskap

  (1) FSF tar opp som medlemmer tilsatt og tidligere tilsatt militært/engasjert og sivilt personell i Forsvaret, deres ektefeller, samboere og etterlatte. Videre kan opptas som fullverdige medlemmer, personer som er positive til og støtter opp om Forsvarets posisjon og rolle i samfunnet.

  (2) Det enkelte medlemskap er tilsluttet FSF sentralt, men tilhører den avdelingen vedkommende ønsker medlemskap i. Medlemmet kan i tillegg være støttemedlem til en annen avdeling.

  (3) Medlemskapet løper til det blir sagt opp.

  (4) Ved dødsfall eller utmeldelse skal vedkommende medlem slettes fra medlemsregistret. Skjer dødsfallet eller utmeldelsen etter at medlemmet har betalt sin kontingent til avdelingen, teller vedkommende med i oppgjøret av medlemskontingenten til forbundet sentralt inneværende år.

  § 7 Inhabilitet

  Et medlem, en tillitsvalgt eller en oppnevnt representant er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i følgende tilfeller:

  a. Når vedkommende selv er part i saken.
  b. Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
  c. Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
  d. Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd, eller er annen juridisk person som er part i saken.
  e. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet.
  f. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil.

  § 8 Kontingent

  (1) FSFs landsmøte fastsetter kontingenten til forbundet.

  (2) Avdelingens årsmøte fastsetter kontingenten til avdelingen.

  a. Det betales en årlig kontingent til medlemmets avdeling som er fastsatt av årsmøte.
  b. Avdelingene innkrever kontingent og svarer for innkrevd kontingent for forbundet pr. 31. desember i kalenderåret. Forbundskontingenten innbetales samlet til forbundets konto innen 1. mai påfølgende år.

  § 9 Regnskap, revisjon og budsjett

  (1) Avdelingene er regnskaps- og revisjonspliktige.

  (2) Avdelingen har plikt til å registrere seg i både enhets- og frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

  (3) De skal følge regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisjonsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

   

  (4)

  1. Avdelingene har plikt til innen 15. januar å sende en komplett medlemsliste pr 31. desember året før til forbundet. Medlemslisten skal være underskrevet av leder.
  2. Avdelingene skal innen 15. april innrapportere protokoll fra årsmøtet, årsberetning m/regnskap med revisjonsberetning for året før. Årsberetning og regnskap skal være underskrevet av hele styret.

  Protokollen fra årsmøte skal underskrives av referent(er) og 2 protokollunderskrivere.
  Medlemslisten pr 31.12. skal være underskrevet av leder.

  (5) Avdelingen skal utarbeide handlingsplan med budsjett for kalenderåret.

   

  KAPITTEL 2 – ÅRSMØTE

  § 10 Årsmøtet

  (1) Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

  (2) Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett.

  (3) Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene ut minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst 4 uker før. Dokumentene skal være tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før.

  (4) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser som ikke er oppført på den tilgjengeliggjorte eller utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representanter vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

  (5) Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er).

  § 11 Årsmøtets oppgaver

  Årsmøte skal:

  (1) Konstitueres:

  a. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  b. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet og referent(er), velge 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med referent(ene) og velge tellekorps på min. 2 medlemmer.

  (2) Behandle avdelingens beretning for perioden.
  (3) Behandle det reviderte regnskap med revisjonsberetning og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
  (4) Behandle og fastsette kontingent for inneværende kalenderår.
  (5) Behandle innkomne forslag.
  (6) Behandle handlingsplan med budsjett for årsmøteperioden.

  (7) Foreta valg av representanter til styret, ref. §3 – 1.

  (8) Velge representanter til:

  a. Valgkomite med leder og 2 medlemmer.
  b. Revisor og vararevisor.

  § 12 Stemmeavgivning på årsmøtet

  (1) Med mindre annet er bestemt i denne vedtekt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og ingen kan møte med eller avgi stemme med fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

  (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater eller det som stemmes over føres opp på stemmeseddelen.

  (3) Når det ved et valg velges flere ved en avstemming, må alle ansees som valgt.

  § 13 Ekstraordinært årsmøte

  (1) Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 4 ukers varsel etter:

  a. Vedtak fattet av årsmøtet.
  b. Vedtak fattet av styret.
  c. Krav fra minst ¼ av medlemsmassen.

  (2) Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal være vedlagt innkallingen.

  (3) Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om innkalling til det ekstraordinære årsmøte.

   

  KAPITTEL 3 – UTMELDELSE – EKSKLUDERING

  § 14 Utmeldelse

  (1) Utmeldelse skal skje til egen avdeling og bør begrunnes.

  (2) Ekskludering:

  a. Opptrer et medlem på en måte som kan skade avdelingen eller medlemmenes anseelse, kan styret vedta at vedkommende ekskluderes.
  b. Medlemmet har krav til å forklare seg for styret med oppsettende virkning, før vedkommende ekskluderes.
  c. Medlemmet har krav til at utelukkelsen settes som sak på årsmøte, og vedkommende kan anke saken videre inn til forbundsstyret som tar den endelige avgjørelsen om ekskluderes.

   

  KAPITTEL 4 – VEDTEKTSENDRING OG NEDLEGGELSE

  § 15 Tolkning av vedtektene og nedleggelse

  (1) Tolkning av vedtekter foretas av styret og forelegges første ordinære årsmøte. Endring av vedtektene foretas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendring skal være ført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall ved endring av vedtekter. Endring av vedtekter skal innrapporteres forbundskontoret til informasjon.

  (2) Nedleggelse av avdelingen behandles av årsmøtet etter at forslaget er fremmet. Forslaget krever 2/3 flertall. Det kreves i tillegg at vedtaket må behandles på nytt på neste ordinære årsmøte med 2/3 flertall.

  (3) Ved nedleggelse av avdeling skal alle midler og eiendeler overføres FSFs konto. Nedleggelse av avdeling skal forelegges forbundsstyret, som bistår med avviklingen.

   

   

  Årsmøtet i avdelingene kan vedta tilleggsbestemmelser utover disse basisvedtektene.