FSF - Værnes

Headingbilde_vaernes.jpg

Velkommen til FSF-Værnes

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak.

Nytt fra oss

 • Medlemsmøte på Frivillighetssentralen.

  21. oktober 2020

  Referat fra Medlemsmøte FSF avd. Værnes 20.10.20

  Medlemsmøtet ble denne gang avholdt hos Frivilligsentralen på Stjørdal. De holder til i flotte, oppussede lokaler i gamle Stjørdal Samfunnshus.

  Arne Nyland og Kjell Kjøsnes åpnet møtet med «Lys og Varme».

  Deretter ønsket leder Ole Myrbekk velkommen og gikk gjennom dagens program. Videre informerte han om møteplan for resten av året. På grunn av Covid 19 situasjonen blir møteplanen noe amputert. Neste medlemsmøte blir tirsdag den 3. november, også dette på Frivilligsentralen. Det blir da kjørt to runder med bingo.

  Siste møte i høst blir en juleavslutning, - sannsynligvis i Losjehuset på Tangen, med juletallerken og egnet drikke. Nærmere og påmelding vil følge senere.

  Ole presenterte så Fida fra Frivilligsentralen som informerte om deres arbeid blant asylsøkere/invandrere, rusmisbrukere og andre som trengte hjelp av ulik karater i samfunnet.

  Dette omfatter blant annet utdeling av klær, utdeling av mat, samtalegrupper, en til en samtaler og utlån av ski, skøyter, truger, sykler, telt, hengekøyer, kano etc.

  Fida presiserte at de til enhver tid hadde behov for mer utstyr, klær etc., så om noen hadde noe å bidra med så var de hjertelig velkommen.

  Arne og Kjell bidro så med noen musikalske innslag før nestleder Bjørn Ivar Halstadtrø presenterte dagens lag-quiz. Denne gangen ble det tre lag som toppet resultatet og etter trekning ble det laget til Egil Weiseth som gikk seirende ut av quizen. Raus som de er delte de broderlig med av premien (Twist) med de øvrige vinnerlagene.

  Møtet ble avsluttet med musikk/sanginnslag av Arne og Kjell.

  Ole ønsket alle vel hjem og velkommen til neste møte den 3. november.

 • På M.U.S stadion Sandskogan

  02. oktober 2020

  Siste medlemsmøte ble holdt i Stjørdalstua på nyanlegget til Stjørdals-Blink fotball M.U.S. stadion Sandskogan. Alf Erik Albrechtsen ønsket velkommen og orienterte om aktiviteten. Dagen før tok A-laget 1 poeng borte mot Hamkam og er på 6 plass i OBOSligaen, noe som tilsier kvalifiseringsplass til eliteserien hvis resultatet står seg ved sesongslutt. 350 aktive spillere i alle aldre er det. Han orienterte bl a om nye krav i f m opprykket i fjor ved kampavvikling, økonomiske forhold, menneskelige ressurser og sponsorarbeid. Jentefotball er et satsningsområde. Alle lag får spille minst 1 gang i året på nystadionet. Han roste veteranene i klubben for meget stor dugnadsinnsats, 5000 arbeidstimer er utført med frivillig arbeid fra mars av med oppføringen av nyanlegget.

  Ove Halsan tok over og fortalte om arbeidet med nyanlegget. Tiden var veldig knapp for å å oppfyllt krav fra Fotballforbundet for deltakelse i OBOSligaen. Det viste seg raskt at et nytt stadionanleg måtte bygges. Da spaden skulle settes i jorda var det bare 8 uker til planlagt seriestart. Så kom Koronaen med sine utfordringer. Han gikk inn på fremdriften i anleggsperioden og ga et innblikk i tekniske problemstillinger og data m h p grunnarbeid, undervarme, kunstdekket, belysning, tribuner og klubbbygget. Halsen viste også en komprimert filmsnutt om anleggsperioden. 

  Gratislotteri ble det også på dette medlemsmøtet med premier. Stjørdals- Blinkeffekter og boka fra fjord til fjell av Svein Vik var premier.

  Til sist fikk vi en interessant omvisning på klubbhuset og banen.

 • Besøk på Hjelseng gård

  16. september 2020

  Vårt medlemsmøte 15 september ble lagt til Hjelseng gård. Dagens driver, Ola Hjelseng, tok i mot oss. Først fikk vi interessant omvisning og orientering på gårdens produksjonsbedrifter Langøra kaffebrenneri og Stolt bryggeri. 

  Så ble det tid for en velsmakende lunch med store karbonadesmørbrød og pannacotta med bær samt kaffe fra stedets eget brenneri.

  Etter lunch tok Ola oss gjennom gårdens lange historie. 

  Familien til dagens eiere på Hjelseng kjøpte gården Hjelseng Nordre i 1861. De tidligere eierne hadde da utvandret til Amerika som de første fra grenda. Gården ble drevet som tradisjonelt gårdsbruk helt fram til 1993 da de siste husdyra forlot gården.

  Tradisjonell drift er for lengst avsluttet og de siste 5 årene er det restaurert og bygd nye bygninger. Hovedmålet har vært å skape aktivitet og bevare stedet og møteplassen slik det har vært tidligere. På gården er nettopp Langøra Kaffebrenneri og Stolt Bryggeri etablert ved siden av aktiviteten rundt kurs/møte/restaurant som drives i regi av Hjelseng Gård AS. 

  I dag er ca 20 personer i jobb på Hjelseng i faste eller timebaserte stillinger.

  Gården nevnes første gang i Aslak Bolts jordebok fra 1432. 

  Gården ble skilt ut som eget bruk i 1558.

  Som en kuriositet kan nevnes at i årene 1610 til 1626 ble navnet skrevet «Hielxenng». På den tida var det store jordeiere som eide gårdene og det var få selveiere. Ove Bjelke, Johan Wessel og Vår Frues Kirke er nevnt som eiere av Hjelseng. I 1657 betalte gården feskatt for 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter. 

  I 1718 dro Armfeldt og hans karolinere ned gjennom dalen og gården led da store tap. Det var behov for mye proviant til troppene og de tok det de kom over i bygda. På Hjelseng tok de med seg 42 lass høy, 1 okse, 2 sauer, 18 tønner nepe samt andre matvarer. Våre egne tropper tok en båt som ble ødelagt for å hindre fiendens framrykking. 

  Utak og salg av skifer var en betydelig aktivitet rundt århundreskiftet 1800/1900. Etter Ålesundbybrannen i 1904 ble det levert skifter fra Hjelseng til tak på nybygg. 

  Gården har også etablert en museumssamling med effekter funnet i de gamle bygningene. Her er ca 2000 gjenstander tatt våre på og de eldste er fra 1700 tallet.

  Til sist ble et gjennomført et gratislotteri med 3 kaffeposegevinster fra Langøra kaffebrenneri.

   

   

   

   

 • Bingo på nr 23!

  02. september 2020

  1 september møttes medlemmene for bingo igjen på losjehusets selskapslokaler på Tangen terrasse. Denne gang var våre vanlige faste gevinster byttet ut med elektriske artikler som gevinster. 2 runder med bingo ble gjennomført.

  Egil Weiseth, tidligere Sea King fartøysjef, orienterte om at 1 september var en milipæl både for Luftforsvarets 330 skv og den nasjonale redningsberedskapen i og med innfasingen av landets nye redningshelikopter SAR Queen, nå først på Sola og etterhvert på de andre lokasjonene.

  Vårt sanghefte ble tatt i bruk og sangen ljomet under kyndig ledelse av Kjell Kjøsnes og Arne Nyland. 

Kontakt oss

90 098 914

Leder
Ole Myrbekk
Værnesgt 15
7503 Stjørdal

Bli medlem i avdelingen