FSF - Værnes

Headingbilde_vaernes.jpg

Velkommen til FSF-Værnes

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak.

Nytt fra oss

 • Tømmerfløting som tema

  25. mai 2023

  Innledningvis på medlemsmøtet 23 mai orienterte Ole Myrbekk om 40 årsjubilumsheftet Forbundet har trykket opp. 8 mai arrangementet i  Monsberga var veldig vellykket. Styret har besluttet å donere 5.000 kr til det nystartete Stjørdal Demenskor. Bjørn Ivar Halstadtrø gjennomgikk punkter fra landsmøtet som ble godt gjennomført i Hamar. Det blir ingen kontingentøkning. Ole Myrbekk ble gitt æresmedlemskap.

  Tema var tømmerfløting og mange historier, deriblant om skogskokkene. Foredragsholder var Ottar Bjerkås. Han har skrevet en bok på 300 sider og med 230 bilder om i hovedsak tømmerfløting i Sona. Han vokste opp ved elva Sona. Far hans var engasjert i tømmerfløtingen, og fløterne stakk tidvis innom dem og spiste maten sin. Fløtingen startet opp ca 1850 og ble avsluttet i 1965. 

  Noe han minnes var synet av tømmerfløterne som «våddå» i elva med i noen tilfeller med vatn til oppover nakken og noen ganger kunne de til og med ha hodet helt under vann. I stor grad var det tømmerhoggere som også tok på seg fløterarbeid. Det hendte også at de måtte svømme i en iskald og flomstor elv for å krabbe i land. Ulykker var det. HMS krav eksisterte ikke, bekledningen var enkel. Tømmerfloker oppstod ofte og det var et meget farefullt arbeid å få løst opp stokkene. Han viste oss en rekke historiske bilder om fløtervirksomheten i elva.

  Dammen ved utløpet av Sonvatnet ble stengt om natta og damvokterne åpnet opp lukene allerede i 4 tida om morgenen. Damarbeid var et slitsomt arbeid. Store mengder trevirke ble hogd til jernbaneskinner i f m byggingen av Meråkerbanen men også under krigen var det store uttak.

  Lønnen var brukbar, litt mer enn tømmerhoggerne fikk, men intet ble utbetalt før trevirket var talt opp på Tangen nederst i dalføret. 

  Bjerkås ga også et innblikk om hoppidretten ved Kilnesbakken i 1950 årene og om skogskokkenes arbeid.

  Oppmøtet på medlemsmøtet var meget godt, hele 37 medlemmer deltok.

   

 • 8 mai arrangementet i Monsberga

  10. mai 2023

  Forsvarets seniorforbund avdeling Værnes, Stjørdal kommune, Stjørdal og omegn Forsvarsforening, Heimevernsungdommen 221 Værnes, Monsbergas venner og Lions Club Stjørdal/Varnes arrangerte sammen en markering av frigjørings- og veterandagen med et meget godt oppmøte i et godt vårvær i Monsberga friluftområde. Over 200 deltok i markeringen. 

  Ole Myrbekk, på vegne av foreningene åpnet arrangementet, ønsket alle velkommen og la fram dagens program. 

  Skatval hornmusikklag holdt så en flott konsert.

  Dagens første taler var varaordfører Ole Sandvik. Han gikk inn på 8 mai markeringene tidligere på dagen, på Værnes garnison, Hegra festning og gudstjenesten i Nidarosdomen og samling for veteraner i Erkebispegården. Arbeidet med veteranplanen er i gang. Den  forventes politisk behandlet til høsten. Minnesmerke jobbes det også med for plassering i sentrum. Veteranorganisasjone er med i disse to arbeidsgruppene.

  Dagens hovedtaler var stabssjef/nestkommanderende i HV-12 oberstløytnant  Marianne Eidem. Uten 8 mai og frigjøringen i 1945 hadde det ikke vært noen 17 mai heller. Hun mintes de som aktiv bidrog i inn og utland for å bekjempe fienden og sikre freden. Hun viste til dagens situasjon med krigen i Ukrania hvor befolkningen fortsatt unisont står imot russerne, og påpekte betydningen at HV- 12 nå driver utdanning av ukranske styrker. Alliert støtte til Ukrania ble vektlagt. Eidem trakk likhetstrekk mellom Ukraniakrigen og Norges frihetskamp under andre verdenskrig. At frigjøringsdagen i 2011 ble utvidet med veterandagen har gitt økt fokus og ankjennelse for veteraner tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter krigen. 100 tusen soldater og i hele 40 land har tjenestegjort utenlands. Hun rettet en stor takk for de veteraner som har stilt opp. Friheten er ikke gratis. Mange har gitt mye, noen har gitt alt.

  Siste taler var ordfører Eli Arnstad. Hun viste til Stjørdal som en stor garnisonsby og forsvarskommune. Maj Holtermann og hans styrke tok opp kampen mot tyskerne på Hegra festning og kjempet heroisk i 25 døgn under meget kummerlige forhold. Hegra ble et begrep for motstandskampen under krigen. Frihet må ikke tas for gitt, men forsvares hver dag. Arnstad takket de frivillige organisasjonene som har arrangert 8 mai markeringen, og på vegne av disse fikk Ole Myrbekk en blomsterbukett. Han fikk også Stjørdal kommunes sitt hederstegn for sin mangeårige innsats både profesjonelt og ikke minst som frivillig.

  Myrbekk takket både arrangementorganisasjonene for samarbeidet samt for oppmøtet. Han delte også ut blomster til oblt Eidem og Stjørdal hornmusikklag.

  Avslutningsvis på den formelle delen spilte Skatval hornmusikklag Ja vi elsker. 

  Etterpå ble det kaffe og kaker til de voksne og pølser med brød til barna.

   

   

 • Tur til Ringve museum

  26. april 2023

  Første busstur i år fant sted 25 april i et elendig vær med 2 - 3 grader og snøfiller i lufta. Vi skulle være innendørs på Ringve museum så været spilte ingen rolle for opplevelsen. 24 medlemmer var med på turen.

  Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. De har en stor internasjonal samling med mer enn 2.000 historiske musikkinstrumenter fra hele verden samt omlag 20.000 noter, fonografruller og gramofonplater.

  Museet ble startet i 1952. Victoria Bachke (1896–1963) var grunnlegger av Ringve Museum og museets første direktør.

  Gjennom disse 70 årene har Ringve markert seg som en levende formidler av musikk og musikkhistorie. Ringve skal være morgendagens museum og skal speile og reflektere nye musikalske strømninger. De har flere oppgaver, bevare og fornye, være tradisjonsbærere og se inn i framtida. Museet er underlagt museene i Sør-Trøndelag.

  Oppholdet ble delt opp i to deler med et opplegg før lunch og et opplegg etter lunch.

  Første del var i det gamle hovedbygget. Der fikk vi med en kunnskapsrik guide som viste de forskjellige rommene med musikkinstrumenter. Vi fikk også vite om de ulike rommenes funksjon. Han spilte også på en rekke gamle instrumenter så som ulike tangentinstrumenter. De eldste var fra 1700 tallet. Vi ble imponert av lydkvaliteten på disse gamle instrumentene. Til slutt overvar vi en flygelkonsert i Fjøset.

  Etter en god lunch med laksesmørbrød i kafe Victoria var det tid for del 2 som fant sted i LYDSPOR som er instrumentgalleriet på Ringve. Der er det utstilling om menneskes forhold til musikk og instrumenter. Utstilt var gjenstander, bilder og filmer om de som bygget instrumenter. Konserveringsverkstedet fikk vi sett. 

  Nytt på Ringve er lydinstallasjonen med lyder tatt fra havet fra Trondheimsfjorden, Ishavet og tropene. Den var plassert i et mørkt rom med saccosekker å sitte på. Det var nok for de fleste en veldig og mektig opplevelse.

  Det ble avslutningsvis et lotteri og 3 medlemmer fikk med seg gevinst hjem.

  Styret vil takke turkomiteen ved Lovise og Kjell for en flott dag. 

 • Quiz på medlemsmøtet

  11. april 2023

  På første medlemsmøte etter påsken var temaet en quizkonkurranse. 21 hadde møtt frem. 3 lag ble satt opp. 30 oppgaver hadde Arvid Tangen laget for oss. De fleste var noe vanskelige. Beste lag fikk derfor bare 17 oppgaver rett. Hvilken måned ble Ole Vig født var et av spørsmålene? Februar var svaret. Gevinsten var en stor Twistpose.

  Sang ble også sunget, kom mai du skjønne milde er en flott vårmelodi.

   

Kontakt oss

90 098 914

Leder
Ole Myrbekk
Værnesgt 15
7503 Stjørdal

Bli medlem i avdelingen

Fra media

Aktivitetskalender