FSF - Værnes

Headingbilde_vaernes.jpg

Velkommen til FSF-Værnes

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak.

Nytt fra oss

 • God jul og godt nyttår.

  18. desember 2020

  Styret ønsker med dette alle medlemmer og deres familier en god jul og godt nyttår.

 • Fra okkupasjon til frihet.

  02. desember 2020

  I forbindelse med 75 års markeringen av freden 8 mai 1945 sørget Rustkammeret og Stjørdal kommune for å sette opp en forsvarsutstilling langs gang- og sykkelveien i Sandskogan. 14 store bilder med tekst har blitt satt opp. Utstillingen vil stå til over nyttår. Plasseringen er veldig bra, sentralt og nært alle skolene i nærheten. 

  Under krigen var Sandskogan bombe- ammunisjonslager for okkupasjonsmakten til i hovedsak Heinkel 111 og Junker 88.

  Styret inviterte til gløgg og en intern konkurranse om emner fra utstillingen. Mange medlemmer møtte opp i et nydelig desembervær med lav sol. Premier ble trukket og de heldige ble Henry Brun, Arvid Tangen og Ellen Brodal.

 • Adventshilsen

  27. november 2020

  Styret ønsker alle medlemmer og deres familier en riktig fin adventstid. Det blir som kjent ingen medlemsaktiviteter i desember måned grunnet smittesituasjonen. Vi håper dog vi snart kan treffes igjen en gang på nyåret.

 • Styrebesøk av nestleder FSF Per Anders Volden

  25. oktober 2020

  På ettermiddagen 21 oktober fikk styret besøk av nestleder FSF Per Anders Volden. Han orienterte om aktuelle saker innen Seniorforbundets arbeidsoppgaver.

  Fremtidsfullmakt har forbundet vært opptatt av og foredratt omkring ved flere avdelinger.

  Trygdeoppgjøret i år ga igjen en negativ kjøpekraftsutvikling for våre medlemmer, faktisk på 6 året på rad. Vi er en av fire pensjonistorganisasjoner som har drøftingrett med regjeringen. Vårt krav var at underreguleringen skulle fjernes. Først i 2022 skal nåværende ordning evalueres. En mulighet for fremtiden er å vri fokuset med å få til en gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 

  Medlemskapsutviklingen ble så lagt fram, og vi og avdelingene også i vår region har en vekst i medlemsantallet tross utfordringer knyttet til smittesituasjonen. Det er veldig positivt.

  Han sa en del om hvorfor å bli og være medlem. Det er en måte å treffe nye og gamle venner, delta i aktiviteter, hyggelige sammenkomster og reiser, arbeide for pensjonistenes kår i samfunnet, få medlemsfordeler, tilgang til oppdatert hjemmeside/facebook og 4 nummer av Medlemskontakt. Videre drøftinger med regjeringen i trygdeoppgjør, arbeide for å styrke Forsvarets stilling, gi innspill til statsbudsjettet og at det er et veldig godt samarbeid med Statens pensjonistkasse ( SPK ). Personlig veiledning omkring pensjonforhold gis også våre medlemmer tilbud om.

  Ektefellepensjon ble neste tema, her varierer satsene mye i forhold til tidspunkt en ble medlem i SPK, fødselsdato på ektefelle og type ektefellepensjon.

  Innspill til statsbudsjettet baseres på vårt eldrepolitiske dokument, er at underreguleringen på pensjoner 0,75% fjernes, et eget egenandelssystem for tannhelse, bygging av mer omsorgsboliger og kompetanseheving blant helsepersonale, egne sykehjem evt avdelinger for demente og lik rett til sykepenger for yrkesaktive over 67 år.

  Ole Myrbekk ga så en brief om vår avdelings aktiviteter. Noen stikkord her som kan tas fram er et meget godt fungerende styre, aktivt og godt rekrutteringsarbeid, veldig fornøyd med HV-12 som vertsavdeling, er representert i Forbundsstyret, eget medlemshus med museum, god økonomi, gjennomført medlemsmøter i "coronatiden", oppdatert hjemmeside, rykte som aktiv avdeling samt et godt samarbeid med avdelingene i regionen.

  Av forbedringspotensiale nevnes at vi ikke har lyktes tilfredstillende med tilbud til yngre medlemmer, det er noe styret må jobbe mer med i fremtiden. 

  Ros ble gitt til Forbundskontoret for god informasjon som bli sendes ut regelmessig.

   

Kontakt oss

90 098 914

Leder
Ole Myrbekk
Værnesgt 15
7503 Stjørdal

Bli medlem i avdelingen