FSF - Værnes

Headingbilde_vaernes.jpg

Velkommen til FSF-Værnes

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak.

Nytt fra oss

 • Medlemsmøte 28 september med foredrag av sjef HV-12.

  28. september 2021

  Medlemsmøtet ble åpnet av leder Ole Myrbekk som orienterte om aktuelle saker. Her bør nevnes at vi bør satse på å verve flere medlemmer, bare 50 kr i kontingent for de som meldes inn etter 1 oktober. Grasrotandelen i Norsk tipping har hittill gitt oss en inntekt hittil på 5.369 kr. 7 tippere støtter oss, det er absolutt ønskelig at flere henger seg på. 

  Dagens tema var foredrag av Sjef HV-12. Myrbekk takket innledningsvis for et veldig bra samarbeid og støtte fra HV-12 sin side. Han overlot så podiet til oberst Jens Chrisitian Junge som for første gang besøkte oss. Han presenterte seg selv med bakgrunn som infanterist og sine tidligere tjenester i Forsvaret. Junge har ikke tjenestegjort i HV tidligere. Oppgaver til HV både på landsbasis og innen HV-12s område ble redegjort for. Han pekte på det gode samarbeidet med statsforvalteren og politiet. Junge ga oss også en oversikt over hva garnisonen omfatter og ikke minst fremtidige planer for Værnes. Han besvarte også spørsmål fra salen.

  Ole Myrbekk takket for et innholdsrikt foredrag og som gave fikk Junge boken Svein Wiks bok "Stjørdalen - fra fjord til fjell".

  Medlemsmøtet, med 44 deltakere, ble avsluttet med et gratislotteri.

   

 • Bussturen til Meråker.

  16. september 2021

  Høstens busstur med Turbuss1 gikk østover til Meråker 14 september. 22 deltok. Oppover dalføret sørget Egil Weiseth, som vokste opp i Gudå, for å fortelle om ulike steder vi passerte og historier omkring disse.

  Første stopp var Meråker Kurbad. Vi ble tatt godt imot av daglig leder Steinar Volden som hadde fyrt opp bålpanner både ute og i lavoen. Kaffe og lefse og frukt ble servert. Meråker Kurbad er en rehabiliteringsinstitusjon og offentlig godkjent opptreningsinstitusjon. De tilbyr tverrfaglig behandling, trening og stimulering til pasienter med ulike lidelser med behov for opptrening og behandling. Eier er N.K.S. Meråker Sanitetsforening som i 1924 fikk først bygd Solfeng som tuberkulosehjem. I 1979 ble Meråker sanitetsforenings kurbad oppført. Kurbadet har driftsavtale med Helse Midt RHF. Anbudsperioden er bare på 4 år. Kurbadet har i alle år vært betydelige kvinnearbeidsplasser.

  Neste stopp var på Kopperå. Her ble vi guidet rundt av Roger Lindgren som orienterte om stedet. Kopperå er en tettbebyggelse 14 km fra riksgrensen mot Sverige. Elkem Meråker Smelteverk ( silisium og mikrosilika) ble nedlagt i 2006. Nå har stedet et industrimuseum som vi besøkte. Museet viser smelteverkshistorien som var i drift ved Kopperå fra 1898 og frem til nedleggelsen i 2006. Vi busset rundt i området verftet lå og fikk se både driftsbygninger og forlegninger, messer og boligfeltene. Det ble også tid til å få strukket på beina på kulturstien som er anlagt ved museet.

  Etterhvert ble det tid for middag som vi inntok på Meråker videregående skole. Nydelig kjøttkaker og riskrem ble servert der. Rektor Bjørg Sissel Kvannli ønsket oss velkommen og ga et innblikk i skolens drift. Meråker videregående skole er en av landets minste, og samtidig en av landets mest kjente videregående skoler p g at en rekke tidligere elever har tatt gull i både VM og OL. Hverdagen ved skolen er i hovedsak preget av idrett som langrenn, fotball, skiskyting og skyting, men har også elever som går studiespesialisering uten idrett. Skolen tilbyr utdanningsprogrammene idrettsfag og studiespesialisering. Det kan også være muligheter for å gå videregående over fire år. Meråker videregående har en ledelse og lærere med stor forståelse for at satsing på idrett krever tilrettelagte løsninger, og gir en timeplan som er tilpasset treningshverdagen. Meråker videregående er en liten skole med nesten 160 elever. I tillegg til egne elever er det 40 studenter ved NORD universitet. Elevsammensetningen på skolen gir et helt spesielt skolemiljø. Det er elever fra stort sett hele landet.

   

   

   

 • Regionsamling på Steinkjer

  10. september 2021

  9 september var det regionsamling for tillitsvalgte i avdelingene i Trøndelag på FSF-Steinkjers " base", - Telthuset. Regionreprestant Ole Myrbekk ønsket velkommen.

  Deltagerne presenterte seg selv og hvilket verv de har i sin avdeling.

  Tor Erik jensen orienterte om Steinkjersannans Venner og Telthusets historie. Det lå 2500 timers dugnadsinnsats bak huset, som er fra 1839, slik det framstår i dag. Det tidligere telthuset hadde også fra 1978 en periode som vigslet kapell inne i selve leiren. Det jobbes iherdig for at Telthuset skal danne en ramme omkring Steinkjers militære historie gjennom tiden med IØ3, Tysklandsbrigaden, HV13, samt internasjonale operasjoner og veteranene fra disse.

  Annar Dahlen supplerte med historien om hvordan Telthuset kom i Steinkjersannans Venners eie og havnet der det står i dag.

  Ole Myrbekk informerte om sitt verv i Forbundsstyret og redegjorde for saker det er aktuelt å ta opp på neste forbundstyremøte. Blant annet var lengden på landsmøtet et tema han ønsket å diskutere med regionsmøtet. Her var det noe ulikt syn, men konklusjonen ble at regionmøtet ble enige om å foreslå en overnatting mindre enn i dag. 

  Arne Thingstad informerte om vervepremier og hvordan en fant disse på FSF sine hjemmesider. Han oppfordret også avdelingene til å legge inn aktuelt stoff fra sine aktiviteter på hjemmesidene. Steinkjer og Trondheim meldte da behov for å lære mer om hvordan en jobber med stoff til egne hjemmesider. Det ble derfor besluttet å gjennomføre et brukerkurs på Værnes som vår avdeling gjennomfører 8 oktober.

  Det ble også signalisert behov for kurs i Styre-Web. Ole Myrbekk sjekker med forbundskontoret om ressurser for å gjennomføre dette med det første.

  Den enkelte avdeling redegjorde så for egen aktivitet, medlemsstatus og samarbeide for øvrig. 

  Saken om pensjonsters mulighet for overnatting på forsvarsforlegninger ble tatt opp. Arne Thingstad kunne bekrefte at det ikke gis tillatelser til dette i «lukkede» leire/anlegg. Regionmøtet ble enige om at dette blir tatt opp av vår regionrepresentant.

  Vedrørende medlemsverving anbefales via hjemmeavdeling å distribuere eget skriv med informasjon om FSF til de som går av med pensjon. Dette gjelder også ansatte i FLO og Forsvarsbygg. 

  FSF-region 3 bør jobbe mot å få inn eldrerådsrepresentanter i kommuner og fylke i vårt område. Pr. dato er det kun Ørland som har dette.

  Det planlegges på halvårlige regionmøter. Neste blir på Værnes.

  Det fremkom ønske om å belaste Forbundskontoret sentralt for utgifter på regionmøtene. Ole Myrbekk tar dette opp på Forbundsstyremøtet.

   

   

   

 • Besøk på Stjørdal helsehus

  31. august 2021

  Dagen etter at helseminister Høie høytidelig åpnet det nye Stjørdal helsehus, avla vi et besøk dit. 40 medlemmer og seniorbandet Flex møtte til lunch i kantinen. Ledelsen ønsket oss velkommen og informerte om Stjørdals nye stolthet, Helsehuset. Etter lunsj og kaffe, underholdt Flex med en halvtimes konsert med gode gamle slagere.

  Deretter tok vi gruppevis det nye huset i nærmere øyesyn. Alle ble imponert over facilitetene, - spesielt falt de fleste for utradisjonelle fargevalg og atmosfære med tanke på at dette er en instutisjon. De fleste ble også begeistret for Orangeriene med tema fra ulike deler av verden. Her besøkte vi både jungel, Karibien og mer hjemmelig fauna.

  Imonerende var også møtet med husets egen robot Ulla. Hun var en meget selvstendig "dame" som ikke gikk av veien for å si ifra om vi stod i veien for "henne". "Hun" klarte på egen hånd å ta heisen tilbake til kjøkkenet etter å ha levert ut varm mat på de ulike avdelingene.

  Møtet ble avsluttet etter omvisningen. 

Kontakt oss

90 098 914

Leder
Ole Myrbekk
Værnesgt 15
7503 Stjørdal

Bli medlem i avdelingen