Tømmerfløting som tema

Innledningvis på medlemsmøtet 23 mai orienterte Ole Myrbekk om 40 årsjubilumsheftet Forbundet har trykket opp. 8 mai arrangementet i  Monsberga var veldig vellykket. Styret har besluttet å donere 5.000 kr til det nystartete Stjørdal Demenskor. Bjørn Ivar Halstadtrø gjennomgikk punkter fra landsmøtet som ble godt gjennomført i Hamar. Det blir ingen kontingentøkning. Ole Myrbekk ble gitt æresmedlemskap.

Tema var tømmerfløting og mange historier, deriblant om skogskokkene. Foredragsholder var Ottar Bjerkås. Han har skrevet en bok på 300 sider og med 230 bilder om i hovedsak tømmerfløting i Sona. Han vokste opp ved elva Sona. Far hans var engasjert i tømmerfløtingen, og fløterne stakk tidvis innom dem og spiste maten sin. Fløtingen startet opp ca 1850 og ble avsluttet i 1965. 

Noe han minnes var synet av tømmerfløterne som «våddå» i elva med i noen tilfeller med vatn til oppover nakken og noen ganger kunne de til og med ha hodet helt under vann. I stor grad var det tømmerhoggere som også tok på seg fløterarbeid. Det hendte også at de måtte svømme i en iskald og flomstor elv for å krabbe i land. Ulykker var det. HMS krav eksisterte ikke, bekledningen var enkel. Tømmerfloker oppstod ofte og det var et meget farefullt arbeid å få løst opp stokkene. Han viste oss en rekke historiske bilder om fløtervirksomheten i elva.

Dammen ved utløpet av Sonvatnet ble stengt om natta og damvokterne åpnet opp lukene allerede i 4 tida om morgenen. Damarbeid var et slitsomt arbeid. Store mengder trevirke ble hogd til jernbaneskinner i f m byggingen av Meråkerbanen men også under krigen var det store uttak.

Lønnen var brukbar, litt mer enn tømmerhoggerne fikk, men intet ble utbetalt før trevirket var talt opp på Tangen nederst i dalføret. 

Bjerkås ga også et innblikk om hoppidretten ved Kilnesbakken i 1950 årene og om skogskokkenes arbeid.

Oppmøtet på medlemsmøtet var meget godt, hele 37 medlemmer deltok.

 

2305.jpg
2305a.jpg
2305b.jpg