To tema på siste medlemsmøte

I anledning at vi skal arrangere jubileumsmiddag i forbindelse med Luftforsvarets 75 års dag den 10 november ga Baard Mørseth oss et tilbakeblikk på 50 års jubileumet i 1994. Han var prosjektleder for å etablere et eget Luftorsvarets jubileumskorps på 50 musikere til festkonserten i det norske teateret. Oppdraget fikk han av kommandanten på Akershus festning, genmaj Thune. Musikerne kom fra flere stasjoner - ikke minst var Ørland og Værnes godt representert. Han viste oss et videoopptak fra korpsets festkonsert, ledet av Lasse Kolstad, også med taler fra genlt Christie og sjef Royal Air Force. Christie nevnte blant annet i sin tale at 335 tjenestegjørende i Luftforsvaret mistet livet i andre verdenskrig.

Det andre temaet var det opplevelser i barndommen i tidsrommet 1954 - 1962 Terje Eriksen fortalte om. Han vokste opp på Øyanmoen hvor hans far var kjøkkensjef. Øyanmoen var da nærmest et lite sivilt samfunn med bl a eget bakeri. Han ga oss et innblikk i tjenestegjørende med særtrek og sterke personligheter som hadde sitt daglige virke der. De bodde i et husvære med 2 rom og tekjøkken. Han fortalte også om sine morsomme opplevelser han såvidt fikk innblikk i innen befalsmessas sosiale aktiviteter. Luftverngruppe Trøndelag ( LVAT ) var forlagt på Øyanmoen. De ble forflyttet til Ørland i 1957. Da fikk hans far kjøkkensjefsstillingen på Værnes. Familien fikk da bo i østre villa. En middag i messa i 1957 kostet 4 kr. Til slutt fortalte han om det fatale ulykken i Stjørdalselva ved Kapteinsøra sommeren 1960 hvor to av hans beste venner druknet i f m velt fra en hjemmelaget kano. 

3010a.jpg
3011b.jpg