Tillitsvalgte i regionen på kurs i Styreweb

5 april ble det gjennomført kurs på Huset med tema opplæring i Styreweb for tillitsvalgte i region 3. Kurset kom i stand på bakgrunn av et unisont ønske om nytt kurs i Styreweb fra alle avdelingene på regionmøtet på Ørland tidlig i januar. Fra forbundskontoret sin side ble det gitt positivt tilbakemelding på å få arrangert eget kurs i regionen. Deltakelsen var stor, 4 fra oss på Værnes, 3 fra både Trondheim- og Ørlandsavdelingen, 2 fra både Levanger/Verdal- og Steinkjeravdelingen og ny organisasjonssekretær sentralt Tom Schrøder. Kurset ble holdt av Geir Ove Svinø. Emner som ble gjennomgått var styreoversikt og tilganger, medlemsregister, kommunikasjon, dokumentarkiv og møteprotokoll, økonomi med regnskap og fakturering, informasjon fra FSF og hjelpfuksjoner. Det ble gitt oppgaver underveis. Kurset var meget lærerikt og gjorde avdelingens tillitsvalgte mye tryggere i bruk av Styreweb i f m drift av avdelingene.

st1.jpg
st2.jpg
st3.jpg