Svindel som tema

Svindel var tema på vårt medlemsmøte 7 mars. Foredragsholder var banksjef person marked Kjetil Reinskou fra vår bank, Hegra sparebank. Svindel er et klart økende problem i samfunnet spesielt tilknyttet telefon og dataformidling samt sosiale medier.

Bankran med våpen og trulser er det slutt på. Svindel er blitt et moderne bankran og alle kan bli utsatt. Eldre er nok en utsatt målgruppe for svindel.

Det som kjennetegner problemet er grådighet, frykt, tillitt institusjoner som politi, skatteetaten og bank samt kjærlighet og lengsel. Han poengterte å aldri gi fra seg bank-id informasjon og passord. Telefonsvindel og epostsvindel er også vanlig. En rekke spørsmål fra salen ble besvart av Reinskou. Foredraget var nyttig informasjon for de 40 deltakerne.

Orientering om turen til Ringve 25 april ble gitt. Nærmere info sendes ut til medlemmene ultimo mars.

44 medlemmer deltok på vår VM på ski konkurranse om hvor mange medaljer Norge fikk. Svarene varierte fra 18 til 53. Korrekt svar var 27. 3 tippet rett. Trekning ble foretatt, Linda Thingstad vant gavekortet fra Kimen kulturhus. Gratulerer. 

 

jetil Reinskoy

070323.jpg