Sterke kvinner

Hans Olav Løkken, vår lokale historieforteller, samlet veldig mange tilhørere på vårt medlemsmøte 28 januar. Emnet var denne gang: sterke kvinnner.

Han innledet med litt om seg selv og gikk inn på at i det siste årene har flere og flere kvinner kommet til maktposisjoner både på regjeringsnivå samt blant annet i den norske kirke, høyesterett, stortingspresident og øvrig embetsverk.

Unge kvinner i verdenssammenheng, for eks Greta Thunberg og Malala Yousafzai, har i de siste årene fått veldig stor mediadekning med hjelp av sterke organisasjoner som sørger for det.

Hekseprossesen i landet ble berørt, en regner med at 350 kvinner ble henrettet på 1500- og 1600 tallet. 

Stjørdal fikk første kvinnelige lensmann på 1600 tallet, Dorthe Larsen.

Hans Olav Løkken dro fram mange sterke kvinnelige kvinnehistorier, både på nasjonalt og lokalt nivå samt fortalte historier om kvinner som utvandret til Amerika og opplevde/overlevde meget harde kår i hele sitt liv i nytt land.

En historie som kan nevnes her er om Beret Setnan fra Lånke. Hun hadde 7 barn. Mannen døde ung og hun stod i fare for å miste heimen. Hun bestemte seg til å gå til svenskekongen i Stockholm får å be om å beholde gården til seg og barna. Da hun kom fram var kongen borte, hun måtte vente til han kom tilbake. Onnearbeid tok hun på seg i ventetiden. Hun neide 7 ganger da hun til slutt traff kongen og ba på sine knær om å fortsatt kunne bo og drive gården på egen hånd. Kongen aksepterte dette og gården beholdt hun og så var å gå tilbake med det glade budskap til Lånke.

hol.jpg