Spesiell dugnadsoppgave.

I en årrekke har avdelingen stilt velvillige og arbeidslystne medlemmer til innsats for dugnadsarbeid på Kimen kulturhus. Dette har gitt en godtgjørelse på rundt 20.000 kr pr år, noe som absolutt har bidratt til at avdelingen har en god økonomi, noe som har kommet medlemmene til gode med rimelige/subsidierte medlemsaktiviteter.

Vanligvis har oppgavene vært inn- og utlasting av materiell til konserter og teateroppsetninger. Denne gang, den 2 november, fikk vi et spesielt oppdrag. Det var å pakke 500 bager med gaveartikler for Tensio i f m deres samling på Kimen. Dette var et stort og arbeidsomt oppdrag, jfr bildene.

0211a.jpg
0211b.jpg
0211c.jpg
0211d.jpg