Seminar - fremtidsfullmakt og arverett.

4 oktober arrangerte avdelingen et seminar om fremtidsfullmakt og arverett. Fra advokatfirma ADNOR gjennomførte Therese Fuglemsmo og Kjell Heggvold seminaret. Adnor Advokat AS bistår bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og privatpersoner med advokattjenester og juridisk rådgivning, I firmaet jobber 15 advokater, 1 fullmektig, 1 jurist/saksbehandler og 2 sekretærer. Hovedkontoret ligger i Trondheim og har avdelinger i Kyrksæterøra og på Fillan. 

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Fordelene med fremtidsfullmakt, om fullmaktsgiver og fullmektingen, formkrav, fullmaktens innhold, ikraftredelse av fullmakten ble gjennomgodt. 

Arveloven var også et tema. Den nye arveloven trådde i kraft 1. januar 2021. Den nye loven viderefører i stor grad tidligere arveregler, men det er noen viktige endringer og frister en bør vite om. Disse ble gjennomgått.

Det ble stilt en rekke spørsmål fra salen om temaene.

Oppmøtet var imidlertidig etter styrets oppfatning skuffende, kun 33 medlemmer deltok.

 

 

 

 

0410.jpg