Rekordoppmøte på foredrag om framtidsfullmakt.

Lise Lyngseidet Værdal og Line Moe Hansen fra fylkesmannen i Trøndelag holdt en times langt foredrag inkludert spørsmålsrunde om framtidsfullmakt. De sørget for at det ble rekordoppmøte på avdelingens første medlemsmøte i 2020 den 14 januar. Faktisk møtte hele 80 medlemmer på Huset som absolutt ble helt oppfyllt. Alle våre stoler ( og noen til ) måtte tas i bruk.

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

En rekke spørsmål fra salen ble lagt fremmet og godt besvart. En brosjyre produsert av fylkesmannen i Trøndelag ble delt ut samt et eksempel på en framtidsfullmakt. Det ble fremmet en stor takk til foredragsholderne fra Ole Myrbekk for et interessant foredrag om et tema som veldig mange av våre medlemmer er opptatt av. Til sist ble det kjørt et gratislotteri med Twist og kaffe som gevinster.

 

 

 

fy1.jpg
fy2.jpg