Regionsamling på Steinkjer

9 september var det regionsamling for tillitsvalgte i avdelingene i Trøndelag på FSF-Steinkjers " base", - Telthuset. Regionreprestant Ole Myrbekk ønsket velkommen.

Deltagerne presenterte seg selv og hvilket verv de har i sin avdeling.

Tor Erik jensen orienterte om Steinkjersannans Venner og Telthusets historie. Det lå 2500 timers dugnadsinnsats bak huset, som er fra 1839, slik det framstår i dag. Det tidligere telthuset hadde også fra 1978 en periode som vigslet kapell inne i selve leiren. Det jobbes iherdig for at Telthuset skal danne en ramme omkring Steinkjers militære historie gjennom tiden med IØ3, Tysklandsbrigaden, HV13, samt internasjonale operasjoner og veteranene fra disse.

Annar Dahlen supplerte med historien om hvordan Telthuset kom i Steinkjersannans Venners eie og havnet der det står i dag.

Ole Myrbekk informerte om sitt verv i Forbundsstyret og redegjorde for saker det er aktuelt å ta opp på neste forbundstyremøte. Blant annet var lengden på landsmøtet et tema han ønsket å diskutere med regionsmøtet. Her var det noe ulikt syn, men konklusjonen ble at regionmøtet ble enige om å foreslå en overnatting mindre enn i dag. 

Arne Thingstad informerte om vervepremier og hvordan en fant disse på FSF sine hjemmesider. Han oppfordret også avdelingene til å legge inn aktuelt stoff fra sine aktiviteter på hjemmesidene. Steinkjer og Trondheim meldte da behov for å lære mer om hvordan en jobber med stoff til egne hjemmesider. Det ble derfor besluttet å gjennomføre et brukerkurs på Værnes som vår avdeling gjennomfører 8 oktober.

Det ble også signalisert behov for kurs i Styre-Web. Ole Myrbekk sjekker med forbundskontoret om ressurser for å gjennomføre dette med det første.

Den enkelte avdeling redegjorde så for egen aktivitet, medlemsstatus og samarbeide for øvrig. 

Saken om pensjonsters mulighet for overnatting på forsvarsforlegninger ble tatt opp. Arne Thingstad kunne bekrefte at det ikke gis tillatelser til dette i «lukkede» leire/anlegg. Regionmøtet ble enige om at dette blir tatt opp av vår regionrepresentant.

Vedrørende medlemsverving anbefales via hjemmeavdeling å distribuere eget skriv med informasjon om FSF til de som går av med pensjon. Dette gjelder også ansatte i FLO og Forsvarsbygg. 

FSF-region 3 bør jobbe mot å få inn eldrerådsrepresentanter i kommuner og fylke i vårt område. Pr. dato er det kun Ørland som har dette.

Det planlegges på halvårlige regionmøter. Neste blir på Værnes.

Det fremkom ønske om å belaste Forbundskontoret sentralt for utgifter på regionmøtene. Ole Myrbekk tar dette opp på Forbundsstyremøtet.

 

 

 

stein.jpg