Regionsamling

6 oktober var avdelingen vert for regionens tillitsvalgte. Tilsammen møtte 16 styremedlemmer jevnt fordelt fra Steinkjer, Levanger/Verdal, Værnes, Trondheim og Ørland. Regionrepresentant Ole Myrbekk i samråd med sin varamedlem Svein Smolan ledet møtet. Følgende saker ble drøftet: Info fra siste forbundsstyremøte, medlemsfordeler med rabatter, gnist, I kort for pensjonister, medlemskontakt, 40 års jubileumet, landsmøtet i Hamar 2023, styreweb, hjemmesider og avdelingens arbeid med å fremme kandidaturer til regionens representant og varamedlem for neste landsmøteperiode.

HV-12s stabssjef oblt Marianne Eidem orienterte om sikkerhetsituasjonen, Forsvarets varslingsaker, driften av HV-12 og om veksten innen garnisonen. Major Ingrid Unsgård ble presentert, hun er avdelingens kontakt opp i mot HV-12. 

Ole Myrbekk fortalte om innfasingen av Luftforsvarets skolesenter på Værnes.

Avdelingslederne ga en status over aktiviteten innen egen avdeling. Generelt er det meget god giv innen alle regionens avdelinger.

0610.jpg