Regional kurs i FSFs hjemmesider.

8 oktober ble det gjennomført regionalt kurs i bruk av hjemmesider. Instruktør var Arne Thingstad. Deltakerne var fra avdelingene Steinkjer, Levanger/Verdal, Trondheim og Værnes. Til sammen deltok 7 styremedlemmer. Vektlagt ble bruk av kalender og innlegging av artikler under fanen aktuelt. 

Underveis viste det seg at fanefunksjonaliteten for avdelingene var forskjellige og mangelfulle. Dette og andre problemstillinger ble tatt opp med Forbundskontoret for oppfølging mot leverandøren Snapper. Vararepresentant Svein Smolan følger opp dette.

hjs.jpg