Referat fra StyreWeb kurs 21.02.2022

Kurs i bruk av StyreWeb for styremedlemmer i avdelingene i region 3, ble gjennomført mandag 21.02.2022 hos StyreWeb, Vestre Rosten 77 med deltagere fra følgende avdelinger;

· FSF Trondheim 4 deltagere

· FSF Ørland 2 deltagere

· FSF Værnes 3 deltagere ( Ole Myrbekk, Bjørn I Halstadtrø, Arvid Tangen )

· FSF Levanger/Verdal 2 deltagere

· FSF sentralt representert ved virksomhetskontroller Halvor Døhlen og informasjons-/kommunikasjonsleder Knut Nordbø

· Kursleder Geir Ove Svinø fra StyreWeb

Regionleder Ole Myrbekk ønsket deltagerne velkommen og Knut Nordbø presiserte viktigheten av både gjennomføring av disse kursene og oppfølgingen av StyreWeb i den enkelte avdeling.

Kursleder Geir Ove Svinø tok oss gjennom bedriftens historie og utvikling fra oppstarten i 2006 og fram til i dag.

Oppfølging av medlemsregister, styreoversikt og tilgang er nøkkelord i forhold til at både den enkelte avdeling og FSF sentralt skal kunne dra optimal nytte av systemet. Det viste deg fort at oppfølgingen av tilgang var noe mangelfull hos flere av avdelingene, og den enkelte avdeling fikk ansvar for å rydde opp i dette. Kursleder gikk gjennom prosedyrer for å rette opp dette ved å fjerne og legge til styremedlemmer og tilgang.

Det viste seg også at kun et fåtall medlemmer i avdelingene hadde aktivert egen tilgang til «Gnist». «Gnist» er å oppfatte som det enkelte medlems «min side» i systemet. Ved å aktivere denne appen på telefon, nettbrett eller PC, ville kommunikasjonen mellom avdelingen og medlemmene forenkles betraktelig. Det vil selvsagt alltid være noen som ikke dette passer for av ulike årsaker, men målet må være å få flest mulig med. Andelen medlemmer med «Gnist» i den enkelte avdeling ligger godt under 20% pr. dato. Avdelingene oppfordres derfor til å motivere for at flere aktiverer denne appen. Etter hvert vil også medlemskort bli tilgjengelig i «Gnist».

I tillegg til ovennevnte gikk vi gjennom følgende temaer, - kun avbrutt av en smakfull lunsj i husets kantine;

· Medlemsregister og ulike måter å sortere dette på.

· Kommunikasjon med medlemmene på ulike måter gjennom sortering av det enkelte. medlemmets tilgjengelighet. (ulike elektroniske plattformer vs tradisjonell postgang).

· Møteprotokoll og dokumentarkiv.

· Økonomi inkl. regnskap, budsjettering og fakturering.

Avslutningsvis ble alle deltagerne oppfordret til å benytte StyreWeb så ofte som mulig. Kun gjennom bruk og trening vil som brukere bli trygge i bruken av de ulike mulighetene som ligger i systemet.

Bjørn I Halstadtrø

st21.jpg