Populær osteaften

Inger Johanne Hammerhaug og Ambjørg Myrbekk la ned et stort arbeid i forkant av ostetaftenarrangementet 7 februar med å dandere ostefatene og tilbehøret på en delikat måte. Stor takk til de.

45 deltakere var møtt opp denne kvelden på Huset. 

Yngre krefter stod for underholdningen denne gang. Julie Sæther holdt en konsert for oss med flott sang med Trondheimsnatt som avslutning.

Underveis ble det et gratislotteri med en rekke gevinster av ulik karakter.

Jon-Anders Myrvang fortalte om Voksenopplæringen før i tida. Han var sjef der i en 20 årsperiode fram til midten av åttiårene. Det ble kjørt en rekke kurs for mannskapene, både yrkesfaglig og av mer hobbypregede kurs. Her kan nevnes lastebilkurs og luftfartsfag som typisk yrkesrettet. Maskinskrivingkurs var det mange som tok. De administrerte også brevkurs. De var veldig tidlig ute med tv studioproduksjon. Voksenopplæringsassistenkurs hadde de også ansvaret for.

Nå er Undervisningbygget jevnet med jorda etter storbrannen i 2021.

ost.jpg
mus.jpg
myr.jpg