Planting av vårt tre.

Det er tradisjon at avdelingen sponser gode lokale tiltak. Sist ble det gitt støtte til Stjørdal museums venner med anskaffelse av et korketre til arboretet i Prestegårdshagen. 5 juli ble treet behørig plantet i regi av representanter fra begge styrene. 

pre.jpg