På tokt i arktiske strøk

 

Gunnar Rikardsen var foredragsholder på medlemsmøtet vårt 17 oktober. Temaet var på tokt i arktiske strøk. Han vokste opp i ei liten bygd i Steigen. Far hans var hvalfanger og det var naturlig at sønnen også skulle følge i hans fotspor. Som 12 åring ble han med første gang på fangst til Finnmarkskysten med familiebåten, Lyngøy. Det ble til 1980 mange sesonger på hvalfangst, mest sommerstid og hovedsakelig i Vestfjordområdet. Vågekval var arten de jaktet på. Den kan bli opp til 10 m lang og en vekt på 10 tonn. 

I mange år var det lovpålagt opphold i hvalfangsten, men i 1994 startet han opp igjen. Han viste oss bilder av hvordan hvalen ble flenset, delt og lagt til kjøling på dekk, for siden å kunne oppbevares på is under dekk i opp til tre uker før levering.

Bilder av de forskjellige hvaler som er i Norskehavet og Barentshavet ble det orientert om. Han har sett alle, unntatt en art.

Fra 1995 blir Gunnar engasjert i hvalobservasjon, et forskningsprogram hvor arter kartlegges og bestandssituasjonen bedømmes gjennom fysisk telling og analyse i områdene fra Nordsjøen til Grønland, Svalbard og til Russiske Novaja Semblja. Oppdragsgivere var i hovedsak Havforskningsinstittutet. Han deltok videre i et prosjekt i regi av Forsvarets forskningsinstitutt.

Rikardsen har også vært med på økosystemtokt, hvor man ser på sjøpattedyr og forekomsten av næringstilstanden i havet. Spesielt interessant var et tokt til Grønland i 2013, hvor rødåta overvintrer (pelagisk fisk) i en dyp del av havet som kalles Havets Lunger. Rødåta er faktisk grunnlaget for mattilgangen i havet.

Han fortalte historier og viste bilder ledsaget med musikk fra sine tokter med besøk på Orkenøyene, Færøyene, Island, Grønland,Jan Mayen ( skiltet på bildet er derifra ), Bjørnøya og Svalbard.

Styret takker for et interessant foredrag om kvalfangsten og ikke minst flotte bilder tatt i fra områder litt utenfor allfarveg for de fleste av oss. 26 medlemmer deltok.

 

17103.jpg
17103a.jpg