Orientering fra leder eldrerådet Martha Berbu.

Martha Berbu er leder i eldrerådet i Stjørdal kommune. På vårt medlemsmøte 26 april hvor 41 medlemmer deltok gjennomgikk hun arbeidet i eldrerådet i nåværende kommunestyreperiode. Rådet er nedsatt i kommuneloven fra 2019 og er er rådgivende for kommunestyret i alle saker som måtte angå eldre innen kommunen. Det er 5 medlemmer, 2 politisk oppnevnt og 3 seniorer og en sekretær ansatt i kommunen. Vår avdeling har ingen medlem av eldrerådet.

Samarbeidet med kommunen er godt, rådet får tilsendt saker fra administrasjonen og tar opp saker på egen hånd også. Månedlige møter avholdes, dessverre mange av disse på TEAMS under pandemien. De får innspill fra befolkningen, spesielt i forkant av budsjettbehandlinger når det ligger an til kutt i bevilgninger i spørsmål som berører eldre. Kuttforslag innen drift av kantiner i institusjoner er det mange som er opptatt av. Fremkommelighet i gatebildet er tatt opp og i en viss grad blitt ordnet opp i. Det gis innspill innen skole-, idrett- og grøntarealspørsmål, friluftslivtiltak, digital verktøyproblematikk m m. Leve hele livet prosjektet har rådet også vært delaktig i .

Seniorer er underrepresentert i den politiske ledelsen, i formannskapet er ingen over 65 år og i kommunrstyret er det en på 70 år. Dette anses ikke tilfredstillende fra rådets synsvinkel. 

Pandemien har redusert muligheten til besøk, men nå når smittevernrestriksjonene har blitt borte er bl a sentralkjøkkenet og helsetunet besøkt. Smittevernplanen har blitt gitt innspill til.

Eldreprisen gis årlig til en person, gruppe eller organisasjon som har ytet fremdragende bidrag for eldre. 

4 satsningsområder prioriterer eldrerådet. 1. Nok kompetent bemanning på institusjoner og bosentre 2. Faste hele stillinger innen eldreomsorgen 3. Velferdsteknologi 4. Aktiviteter på institusjoner og bosentre.

Årsrapporten fremlegges kommunestyret for behandling i slutten av måneden og vil bli gjort tilgjengelig innen kommunenes hjemmesider.

Det kom frem en rekke spørsmål fra salen som ble godt besvart. Ole Myrbekk oppfordret eldrerådet til å ta initativ til å få gjenninnført eldredagen 1 oktober.

Hun ble takket av for et oversiktlig og godt foredrag med en blomsterbukett og en bok.

 

26042.jpg