Nyanskaffelser til Huset.

Styret har anskaffet nye ( lite brukte ) møbler, både stoler og bord, til Huset. Nå er det blitt mer romslig.

Renhold er også utført, så alt skal være i skjønneste orden til vår oppstart med medlemsmøter 31 august kl 12.00. Da blir det to runder med bingo.

150802.jpg