Museal guiz på Stjørdal museum

Leder Sølvi Dahlen Lauvsnes ønsket velkommen og orienterte om museets historie og drift. 1956 var oppstartsåret. Grunnlaget var da i hovedsak basert på samlingene til Martin Moe. Museet er en del av Stiklestad nasjonale kultursenter som er ansvarlig for driften. Bygningene på museet eies av Stjørdal kommune. 20 museumsgjenstander la Aud Lyngstad frem og stilte spørsmål om hva gjenstandene ble kalt og ble brukt til. De eldste gjenstandene var over 200 år gamle og de nyeste fra 1950 tallet. Spennvidden var stor fra uniform til små kjøkkenredskap. Oppgavene var slett ikke enkle og beste lag hadde hele 13 riktige svar. Denne gang ble det til kaffen servert telegramkake. Stjørdal museum sørget for en trivelig og et annerledes medlemsmøte denne gang.

m30091.jpg
m3009.jpg