Mimremiddag i f m 20 årsmarkeringen av nedleggelsen av LSV.

30 september arrangerte avdelingen en mimremiddag i mannskapsmessa i f m nedleggelsen av Luftforsvarets skolesenter Værnes for 20 år siden. Oppmøtet var bra, 95 deltok på middagen. Det ble servert nydelig langtidsstekt svinenakke og marsinpankake til kaffen. Utover styret var det flere medlemmer som bistod ved gjennomføringen av middagen.

Ole Myrbekk ønsket alle velkommen og ledet oss som toastmaster gjennom middagen på en lett og humoristisk måte. Han påpekte det utmerkede samarbeid avdelingen har med vår vertsavdeling HV-12 .

Taffelmusikken sørget gruppen Flex for. Arne Nyland var oppsanger ved 2 allsanger, de tradisjonelle Værnesvisa og Flygesoldatens sang. 

Det var flere talere, første var fra stabssjef oblt Marianne Eide, HV-12. Hun viste til at Hærens personell startet opp med flygingen på Værnes. Oppstarten var på Kirkesletta. Den 26. mars 1914 lettet det første flyet, en militær Maurice Farman MF-7 Longhorn med navnet «Olav Tryggvessøn» anskaffet med midler fra innsamlinger blant private. Senere ble flystripa flyttet til der nåværende flystripe går. Trøndelag flygeavdeling het avdelingen. Hun nevnte også betydningen av et utmerket samarbeid HV-12 har med Luftorsvaret i dag.

Hovedtaler Helge Stølan, tidligere stasjonssjef, tok for seg historien om Værnes helt fra vikingetiden til opp i mot vår tid. Torberg av Værnes var en betydelig høvding. Senteret hans låg i området ved Værnes kirke. Kirka er fra 1084. Eksersisen ble utført med utgangspunkt i kirkebakken. General Schults kjøpte Værnes hovedgård i 1650 og ble et senter for forsvarets aktiviteter. Etter 1814 ble det store øvelser ofte sammen med svenskene. I 1887 ble Værnes hovedgård kjøpt av staten. Han gikk igjennom de ulike hæravdelingen som ble etablert og hvor de var lokalisert. Ved krigsutbruddet 9 april ble Værnes overgitt uten kamp. Major Holtermann tok med seg 250 mann og en kvinne og fortsatte kampen mot tyskerne på Hegra festning. Flyplassen ble kraftig utvidet av okkupasjonsmakten og ble tidlig i krigen regnet som den viktigste flyplassen i Norge. Etter krigen tok Royal Air Force over til oktober 1945. Da tok det norske forsvaret over. Operative flyskvadroner ble stasjonert og de ble til 1953. Rekruttskolen og Luftvernartilleriet startet opp. Flyskolen ble etablert i 1952. Forsvaret var på 50 tallet den største arbeidsgiveren i kommunen med opp til 400 ansatte. Stølan avsluttet talen med å trekke fram det positive personellet som opp gjennom årene har tjenestegjort på flystasjonen.

Jon Reidar Holte fortalte om sin tjeneste i Luftforsvaret som flyger med oppstart på Flyskolen i 1957. Han var stasjonert både på Værnes, Rygge og Ørland. Her var han hovedinstruktør ved Flyskolen og senere sjef Skolegruppen. Han viste til den gode seleksjonskvaliteten i uttaksflygingen og det meget lave frafallet norske flyelever over mange år har hatt og har i USA. Forsvarets flygere har med sin utdanningsbakgrunn og erfaring vært et meget populær gruppe for å få jobb i sivil luftfart. Han minnet også om at under krigen overlevde bare 2 av 10 jagerflygere.

Elin Friheim fortalte fra sin tjeneste på den første rekruttskolen for kvinner i 1983. Hun reflekterte også om tiden og stemningen ved nedleggelsen for 20 år siden.

Etter kaffen holdt Andrew Sisters en forrykende konsert.

Siste taler var stabssjefen ved Luftforsvaret skolesenter, oberstløytnant Jon Hope, som takket for et utsøkt måltid og roste kjøkkenpersonellet for vel utført jobb. Han gikk gjennom status innen etableringen av skolesenteret med hensyn på pågående og fremtidige utdanninger. I 2023 starter spesialistutdanningen. Det blir mange flere ansatte i skolesenteret fremover opp i mot 2025. Hope trakk fram det gode samarbeidet som er etablert med Luftkrigsskolen og 132 Luftving samt Stjørdal kommune og det sivile teknologimiljøet i landsdelen.

Kjøkkenpersonellet ble klappet fram og avdelingen overrakte de en stor konfekteske som takk.

 

 

 

 

 

3009a.jpg
3009b.jpg
3009c.jpg
3009e.jpg
3009f.jpg