Medlemsmøte på Frivillighetssentralen.

Referat fra Medlemsmøte FSF avd. Værnes 20.10.20

Medlemsmøtet ble denne gang avholdt hos Frivilligsentralen på Stjørdal. De holder til i flotte, oppussede lokaler i gamle Stjørdal Samfunnshus.

Arne Nyland og Kjell Kjøsnes åpnet møtet med «Lys og Varme».

Deretter ønsket leder Ole Myrbekk velkommen og gikk gjennom dagens program. Videre informerte han om møteplan for resten av året. På grunn av Covid 19 situasjonen blir møteplanen noe amputert. Neste medlemsmøte blir tirsdag den 3. november, også dette på Frivilligsentralen. Det blir da kjørt to runder med bingo.

Siste møte i høst blir en juleavslutning, - sannsynligvis i Losjehuset på Tangen, med juletallerken og egnet drikke. Nærmere og påmelding vil følge senere.

Ole presenterte så Fida fra Frivilligsentralen som informerte om deres arbeid blant asylsøkere/invandrere, rusmisbrukere og andre som trengte hjelp av ulik karater i samfunnet.

Dette omfatter blant annet utdeling av klær, utdeling av mat, samtalegrupper, en til en samtaler og utlån av ski, skøyter, truger, sykler, telt, hengekøyer, kano etc.

Fida presiserte at de til enhver tid hadde behov for mer utstyr, klær etc., så om noen hadde noe å bidra med så var de hjertelig velkommen.

Arne og Kjell bidro så med noen musikalske innslag før nestleder Bjørn Ivar Halstadtrø presenterte dagens lag-quiz. Denne gangen ble det tre lag som toppet resultatet og etter trekning ble det laget til Egil Weiseth som gikk seirende ut av quizen. Raus som de er delte de broderlig med av premien (Twist) med de øvrige vinnerlagene.

Møtet ble avsluttet med musikk/sanginnslag av Arne og Kjell.

Ole ønsket alle vel hjem og velkommen til neste møte den 3. november.

fid.jpg
fid1.jpg