Medlemsmøte 28 september med foredrag av sjef HV-12.

Medlemsmøtet ble åpnet av leder Ole Myrbekk som orienterte om aktuelle saker. Her bør nevnes at vi bør satse på å verve flere medlemmer, bare 50 kr i kontingent for de som meldes inn etter 1 oktober. Grasrotandelen i Norsk tipping har hittill gitt oss en inntekt hittil på 5.369 kr. 7 tippere støtter oss, det er absolutt ønskelig at flere henger seg på. 

Dagens tema var foredrag av Sjef HV-12. Myrbekk takket innledningsvis for et veldig bra samarbeid og støtte fra HV-12 sin side. Han overlot så podiet til oberst Jens Chrisitian Junge som for første gang besøkte oss. Han presenterte seg selv med bakgrunn som infanterist og sine tidligere tjenester i Forsvaret. Junge har ikke tjenestegjort i HV tidligere. Oppgaver til HV både på landsbasis og innen HV-12s område ble redegjort for. Under pandemien har grensekontroll vært et stort oppdrag til støtte for samfunnet. Han pekte på det gode samarbeidet med statsforvalteren og politiet. Junge ga oss også en oversikt over hva garnisonen omfatter og ikke minst fremtidige planer for Værnes. Han besvarte også spørsmål fra salen.

Ole Myrbekk takket for et innholdsrikt foredrag og som gave fikk Junge boken Svein Wiks bok "Stjørdalen - fra fjord til fjell".

Medlemsmøtet, med 44 deltakere, ble avsluttet med et gratislotteri.

 

jung1.jpg
jung2.jpg